Save Page View:832x

#tag: Dang begeonku inong Soara mi dainong hu
Andung Andung
Andung Ni Anak Siampudan - Pordin Siahaan
sent by murdan

Dang begeonku inong
Soara mi dainong hu
Turi turian nama di au dainong
Dipaninggalhon mi di au
Pussu ni si ubeon mi dainong
Au inong simagoi

Dung hubege baritami dainong
Naung jumolo ho inong
Mangangguk bobar ma au inong
Lungun nai di au on
Di au siampudan mi dainong
Da siampudan lapungi

Marsali ma au dainong
Da tu hombar ni jabui
Asa adong da ongkos hi dainong
Mangeahi udean mi
Inganan na saoboi be haulahani dainong
Tois nai ho inong hu

Dung sahat au dainong
Tuharbangan ni hutai
Hubereng ma da ruma mi dainong
Nunga balik balatuk mi
Marduhut ma alaman mi dainong
Nunga tudos tu natarulangi

Reff.
Hei..... hei.... Hei.... Hei... hei .... Hei...
Inong.... Inong....inong....inong...inonggg
Husukkun ma dongan sahuta dainong
Didia do udean mi
Dipatuduhon ma tu au dainong
Da dipudini jabui
Dihambirang ni damangi dainong
Ditoruni harambir mi

Ukkap potimi dainong
Inganan ni salendang mi
Hape ditongos do tu au dainong
Gabe tinggal ma orbuki
Sian rapu rapu turere dainong
Ias ias ni jabumi


#tag: Dang begeonku inong Soara mi dainong hu

Login

TOP SONG by Pordin Siahaan
1. Andung Ni Anak Siampudan view:679

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Andung Ni Anak Siampudan - Pordin Siahaan
Dang begeonku inong Soara mi dainong hu
2. Andung Ni Anak Siampudan - Eddy Silitonga
Dang begeonku inong Soara mi dainong hu
3. Andung Ni Anak Siampudan - The Heart
Dang begeonku inong Soara mi dainong hu, Andung Anak Siampud
4. Andung Ni Anak Siampudan - R N B
Dang begeonku inong Soara mi dainong hu