Save Page View:2462x

#tag: aha do amang pinangido ni roham diado alani napamalum rohami
Song Batak Toba
Sihol Manjou Oppung - Trio Santana
sent by murdan

Aha do amang pinangido ni roham
diado alani napamalum rohami
anak buha baju panggoaranmi amang
boasa dang dijakkon ho amang

Ahado huroha imbarna da amang
boruni siadonang baruni siadui
duama dakdanak pahoppumi amang
sihol manjou oppung
oppung... oppung...

Boasa dang dijakkon ho amang
ala na marboru sileban au
parumaenni ise namaon
pahoppu nise nama anakkon

Jakkon ma amang parumaenmon
asa emeni sitamba tua
daparlinggomanni siboro
asa horas ho saurmatua
paihut-ihut pahoppu
tuhanta ma namangarorot


#tag: aha do amang pinangido ni roham diado alani napamalum rohami

Login

TOP SONG by Trio Santana
1. Sirang Ma Hape + Tigor Panjaitan view:5579
2. Tabo Ni Na Martulang view:3190
3. Anju Au view:2980
4. Sukkun Ma Dirim view:2596
5. Sihol Manjou Oppung view:2461
6. Marpangacci view:1963
7. Au Do Manghilala view:1845
8. Maria view:1752
9. Unang Parsanggul Bane-Bane view:1664
10. Hangalan view:1463
11. Burju Do Inang Panggantimi view:1166
12. Mampar Manarus view:1058
13. Sohaluluan view:1045
14. Andung Anak Buha Baju view:1042
15. Rauli view:1024
16. Pajak Horas view:1015
17. Holongmi Diparsoada Ho view:999
18. ANJU MA HELAKKI view:977
19. SINAMOT view:945
20. DI KOTA MEDAN - TRIO SANTANA view:941
21. Pulungan Ni Ubat view:925
22. Burjuhon Ma Amang view:913
23. Nunga marhasitahan au (Burju Do Inang Pangganti Mi) view:863
24. TARPAIMA view:857
25. Halangan view:835
26. Inang view:827
27. Mulak Ma Ho view:812
28. Dang Adong Be Holong view:793
29. Dang Leleng Be Tikkina view:791
30. Cinta Hian view:779
31. Au Nalilu view:766
32. Dua Tintin Na Marmata view:752
33. Adong Do Tingki Pajumpang view:747
34. Uju Di Ngolukkon view:738
35. Porsonduk Bolon Na Burju view:725
36. Maria view:716
37. Jou Jou Do Au view:712
38. Maniak Ate-ate view:701
39. Arta Tading Tadingan view:696
40. Dang na sumolsol au view:692
41. Unang Gait view:688
42. Aek Sibulbulon view:681
43. Masihol Au Tu Ho view:677
44. Ro Ma Ho view:674
45. Maridi Hodok view:670
46. Rokkap Ni Napogos view:670
47. Mulak Ma Ho Anakku view:664
48. Sirang Mahape view:658
49. Jaloma Salendang Mon view:656
50. Hu Haholongi Do Ho view:652

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Sihol Manjou Oppung - Trio Santana
aha do amang pinangido ni roham diado alani napamalum roha