Save Page View:1016x

#tag: Pandelean do amang. Umbaen na ditinggalhon ho tano hatubuanmi | Pandelean di Damang
Song Batak Toba
Pandelean Ni Damang - Perdana Trio
sent by murdan

Pandelean do amang.
Umbaen na ditinggalhon ho tano hatubuanmi.
Bona ni pasogiti ala so boi marsada.
Dibogas ni tanganni da ompung i.

Ro maho amang mangalange i lautan nabidang.
Lao mandapothon gelleng mu on.
Na diaparserahan on.
Sanga do dibereng ho sude.
Pandaraman ni gelleng mu on.

Dang sadia leleng marujung ngolu ho amang.
Ditano parserahan i.
Tading ma hami amang sudena gelleng mu on.
Dohot dainang simatuakki.

Pos roham inang boanon nami do i.
Saring saring ni damang i.
Dohot siampudan mi naung jumolo marujung i.
Tu bona ni pasogit i.

Unang sai marsak ho inang.
Nungga marsada gelleng mu on.
Unang sau tumatangis ho.
Diudean ni anakmi.

Ikkon sangap do ho inang.
Ikkon sangap do ho inang.
Ingot do gelleng mu on.
Di patik palimahon i.

Dang sadia leleng marujung ngolu ho amang.
Ditano parserahan i.
Tading ma hami amang sudena gelleng mu on.
Dohot dainang simatuakki.

Pos roham inang boanon nami do i.
Saring saring ni damang i.
Dohot siampudan mi naung jumolo marujung i.
Tu bona ni pasogit i.

Unang sai marsak ho inang.
Nungga marsada gelleng mu on.
Unang sau tumatangis ho.
Diudean ni anakmi.

Ikkon sangap do ho inang.
Ikkon sangap do ho inang.
Ingot do gelleng mu on.
Di patik palimahon i.


#tag: Pandelean do amang. Umbaen na ditinggalhon ho tano hatubuanmi | Pandelean di Damang

Login


Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Pandelean Ni Damang - Perdana Trio
Pandelean do amang. Umbaen na ditinggalhon ho tano hatubuanm