Save Page View:688x

#tag: Beha pandungdung bulung dainang.
Song Batak Toba
Beha Pandungdung Bulung - Ermin Simbolon
sent by murdan

Beha pandungdung bulung
dainang.
Dasongonon dasongon
dumao dao.
Beha pasombu lungun
dainang.
Dasongonon dasongonon
padao dao.

Haccit jala ngot ngot do
namarsirang.
Arian nang bodari sai tangis
inang.
Beha roham di au
haholongan.
Pasombuon mu au ito
lungun lungunan.


#tag: Beha pandungdung bulung dainang.

Login

TOP SONG by Ermin Simbolon
1. Dilehon Do Sada Talenta view:1652
2. Hutongos Surathu tuho - ERMIN BR.SIMBOLON view:1052
3. Ditingki Dibortian view:754
4. Sulang-Sulang Natabo view:751
5. Marlipat Ganda view:734
6. Janjim Tu Dainang view:719
7. Margurilla view:716
8. Mauas DI Hajolmaon view:696
9. Sitorop Tulang view:685
10. Dang Tarsolsoli Au view:662
11. Beha Pandungdung Bulung view:660
12. Di Minggu Na Salpu view:559
13. Dung Di Luat Na Dao view:553
14. Songon Na Mali-Ali view:515
15. Si Ose Padan (CHORD) view:506
16. DERMAGA BELAWAN view:505
17. Mauas Dipartondion view:500
18. Batu Hundul-Hundulan view:483
19. Tangiang Ni Dainang view:460
20. Dung Di Luat Nadao view:407
21. Tolu Hali view:38
22. MARGONDANG view:34
23. MOLO SO SAUT view:33
24. Dung Di Bariba Tao view:31
25. SIDALINMU DO TU AU view:31

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Beha Pandungdung Bulung - Ermin Simbolon
Beha pandungdung bulung dainang.
2. Beha Pandungdung Bulung - Trio Ambisi
Beha pandungdung bulung dainang. | Beha Padung Dung Bulung