Save Page View:2259x


#tag: Unang ho mandele jala unang marsak molo pittor ro akka sitaononi, dosdonakkokna, Dos Nakkokna, Dos dokna
Song Batak Toba
Dos Do Nakkokna - TRIO AMBISI
sent by murdan

Cipt. Iran Ambarita

Unang ho mandele jala unang marsak molo
pittor ro akka sitaononi
ikkon sabar do lao manaon sude
nang parsorion do angka sude sidangoloni

Sai ulama angka nadenggan
sai padao ma molo tung adong pe
namanusai pingkiranmi

Asa sonang roham 2X
lao mangula sasude angka ulaon,
siganup ari I ....

***
Molo sabar ho
jala burju-burju ho lao
Mangula akka siulaonmi
Ndang tagamon sodapotmu
sasude angka
Napinarsinta ni rohami ...
Denggan ma nang parngoluanmu
jala sonang Nang pikkiranmi
so hari horian-I ...

Jala angkup ni i
Unang ginjang roham
Unang ma leas roham
mangida jolma
Namauas namale

Dosdo nangkokna jala
dos do nang tuatna
Anggo diparngoluanon
Molo sinuan hassang,
hassang do natubu
Molo sinuan gadong,
gadong do natubu
Molo sinuan na denggan,
sai nadenggan do na ro
Molo sinuan na naroa,
sai naroa do naro

Dibaheni ulama angka nadenggan
jala sai urupi angka jolma
Na mauas na male
dohot na loja na gale ...

Asa denggan sude,
asa retta sude
Ai ido dihalomohon
ni Tuhan i

Back to ***


#tag: Unang ho mandele jala unang marsak molo pittor ro akka sitaononi, dosdonakkokna, Dos Nakkokna, Dos dokna


Login

>> Mainkan KARAOKE
Dos Do Nakkokna - Karaoke Batak
<<

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Dos Do Nakkokna - TRIO AMBISI
Unang ho mandele jala unang marsak molo pittor ro akka sitao
2. Dos Do Nakkokna - Sawan Trio COVER
3. Dos Do Nakkokna - Rajumi Trio
Unang ho mandele jala unang marsak molo pittor ro akka sitao
4. Dos Do Nakkokna - Marsada Band
Unang ho mandele jala unang marsak molo pittor ro akka sitao
5. Dos Do Nakkokna - Herman Delago
Unang ho mandele jala unang marsak molo pittor ro akka sitao
6. Dos Do Nakkokna - Ambarita Star
Unang ho mandele jala unang marsak molo pittor ro akka sit