Save Page View:3038x


#tag: TANGKAS DOPE HU INGOT HATAMI TU AU NAUJUI
Lagu Batak 2017
Holan Hata - Tigor Wong
sent by murdan

INTRO : C F C F G C G7

C                                                                       F
TANGKAS DOPE HU INGOT HATAMI TU AU NAUJUI
C                                                          F                G
DI DOKHON HO NA INGKON AU DO SAUT DI HO
Em                                               F                            G
DIHUSIPHON HO TU PINGGOLHI DIDOKHON HO
G7                                                             C
HOLAN AU DO NABOI MANGANJU HO
Em
HUHUT DO MENGKEL SUPING HO
F                                         G                          C
MANDOK NA INGKON AU DO SAUT DI HO


C7                        F                   G    G7     C
HAPE HOLAN HATA DO SUDE JANJI MI
C7                      F                    G                      C  Am7    Am
HAPE HOLAN HATA DO SUDE HOLONG MI NA TU AU
             F                           G              C
LAO MA HO, LAO MA HO SAI MA I
INTRO..
Em                                              F                              G
DIHUSIPHON HO TU PINGGOLHI DI DOKHON HO
G7                                                             C
HOLAN AU DO NABOI MANGANJU HO
Em
HUHUT DO MENGKEL SUPING HO
F                                          G                         C
MANDOK NA INGKON AU DO SAUT DI HO
https://www.facebook.com/EndeBatak/

C7                            F                G    G7     C
HAPE HOLAN HATA DO SUDE JANJI MI
C7                           F                G                     C   Am7    Am
HAPE HOLAN HATA DO SUDE HOLONG MI NA TU AU
             F                           G              C
LAO MA HO, LAO MA HO SAI MA I
             F                           G                              C
LAO MA HO, LAO MA HO LUPAHON MA AU
            F                           G                                C
LAO MA HO, LAO MA HO LUPAHON MA AU


#tag: TANGKAS DOPE HU INGOT HATAMI TU AU NAUJUI


Login
TOP SONG by Tigor Wong
1. Holan Hata view:2839

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Holan Hata - Tigor Wong
TANGKAS DOPE HU INGOT HATAMI TU AU NAUJUI