Save Page View:729x

#tag: sirang nimmu sai sirang nimmu tu au putus nimmu sai putus nimmu tu au
Song Batak Toba
SIRANG - ELEKTA TRIO
sent by murdan

Sirang nimmu sai sirang nimmu tu au....
putus nimmu sai putus nimmu tu au....
ana do alana ito umbahen na sai mangido sirang ho
ana do alana ito umbahen na sai mangido putus ho

Molo adong nasala hubahen tu ho
takkas ma paboa didia salahku tu ho
asa hu boto ito lao paturehon salah ki tu ho
asa hu boto ito manganju ro hami

Sai husukkun do ho didia nuhurang nahubahen
alai sai sip do ho dang adong alusmu tu au

Molo nai nama ito pangidoan ni roham
dang pangambati au ito di hahurangan ki mandok sirang sian au
horas maho ito horas nang au
tinggal ma au ito sasada au


#tag: sirang nimmu sai sirang nimmu tu au putus nimmu sai putus nimmu tu au

Login


Peringkat Lagu yang Mirip:
1. SIRANG - ELEKTA TRIO
sirang nimmu sai sirang nimmu tu au putus nimmu sai putus ni