Save Page View:4524x


#tag: Tung mansi loja do ho inang marmudu muduhon au
Song Batak Toba
Debata Na Ni Ida - Parna Kids
sent by murdan

Tung mansi loja do ho inang
marmudu muduhon au
udan nang las ni ari
disuruk ho holan humkhop au

*
Ai dang marna loja ho inang
lao pature ture au
so hea ho muruk
mekkel do ho ai nang pe sala au

Ho do inang
ho do Debata na huida
hupanghilalahon holongmi
dang marnasuda

Mauliate ma diho ale inang
disasudena denggan ni basam
mauliate ma di ho ale inang
sai ganjang ma umurmu dainang

mulak tu *


#tag: Tung mansi loja do ho inang marmudu muduhon au


Login

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Debata Na Ni Ida - Parna Kids
Tung mansi loja do ho inang marmudu muduhon au
2. Debata na ni ida - Tri San Sui Sitorus
Tung mansi loja do ho inang marmudu muduhon au