Save Page View:2574x


#tag: On ma tingkina Inang Na ingkon lao ma au
Song Batak Toba
PODA MI INANG - Jhon Kenedy Nadeak
sent by murdan

On ma tingkina Inang
Na ingkon lao ma au
Tu parjalanganki
Borhat nama au, maninggalhon sude
Hinaholongan ni rohangki

Dipaborhat ho au Inang
Mardongan podami
U...u...
Pos roham Inang, sai hupeop doi
Tongtong di bagas rohangki

Podami Inang
Songon palito di na holomi
Patiurhon ngolungki di parjalanganki
Podami Inang
Songon tungkothu di na landiti
Mangurupi au asa manat
Au mardalan
Asa ture au on anakhon mon

Dipaborhat ho au Inang
Mardongan podami
U...u...
Pos roham Inang, sai hupeop doi
Tongtong di bagas rohangki

Podami Inang
Songon palito di na holomi
Patiurhon ngolungki di parjalanganki
Podami Inang
Songon tungkothu di na landiti
Mangurupi au asa manat
Au mardalan
Asa ture au on anakhon mon
Asa ture au di parjalangan on


#tag: On ma tingkina Inang Na ingkon lao ma au


Login

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. PODA MI INANG - Jhon Kenedy Nadeak
On ma tingkina Inang Na ingkon lao ma au
2. Poda Mi Inang - Trio Nirwana
Malo maho inang Mangauhon gellengmon
3. PODA MI INANG - Nirwana Trio
Malo maho inang Mangauhon gellengmon
4. PODA MI INANG - Lamada Trio
diborngin i inang tarsunggul au di podomn hi