Save Page View:718x

#tag: Soanon na hujujung on Soanon na hujujung on Marisi mual pangurasan on, Ue inang ue inang Ue inang ue, Sawan pangurason, Sawan (pangurason)
Opera Batak
Ende Pangurason - The Boys Trio
sent by murdan

Ue...inang... ue...inang
Ue inang... ue....

Soanon na hujujung on
Soanon na hujujung on
Marisi mual pangurasan on
Marisi mual pangurasan on

Margondang ho Amang Uda
Margondang ho Amang uda
Asa manortor au saborngin on
Asa manortor au saborngin on....

Tar ise ho doli-doli
Tar ise ho doli-doli
Mambahen adat na suman dengan
Mambahen adat na suman dengan

Oppung mulajadi na bolon
Oppung mulajadi na bolon
Urasi hami asa tung denggan
Urasi hami asa tung denggan....

Oppung mulajadi na bolon
Oppung mulajadi na bolon
Urasi hami asa tung denggan
Urasi hami asa tung denggan....

Oppung mulajadi na bolon
Oppung mulajadi na bolon
Urasi hami asa tung denggan
Urasi hami asa tung denggan....

Oppung mulajadi na bolon
Oppung mulajadi na bolon
Urasi hami asa tung denggan
Urasi hami asa tung denggan....

Ue dainang ue dainang ue.....
Ue dainang ue dainang ue.....
Ue dainang ue dainang ue.....
Ue dainang ue dainang ue.....


#tag: Soanon na hujujung on Soanon na hujujung on Marisi mual pangurasan on, Ue inang ue inang Ue inang ue, Sawan pangurason, Sawan (pangurason)


Login

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Ende Pangurason - The Boys Trio
Soanon na hujujung on Soanon na hujujung on Marisi mual pang
2. Ende Pangurason - VOICE Trio COVER