Save Page View:3595x


#tag: Sapal naung huhokkop cintakku huhokkop do ito Unang be marmeam manang gait ho dijanjittai, sapala jhon kenedy nadeak
Song Batak Toba
SAPALA - Jhon Kenedy Nadeak
sent by murdan

Sapala...
naung huhokkop cintaki
hohhokkop do ito
Unang be marmeam manang gait
Ho di janji ta i


Reff:
Sapalla...
naung hutodo ikon ho do
Rokkap hi...
Unang be marmeam...
Unang be marmeam-meam ho hasian.

Molo tung na hurang
malo au manubut rohami
Unang ma pittor mangido sirang ho
Anju au di sasude na akka hahurangan hi
Ido labana na marsihaholongan i
Unang be marmeam
Unang be marmeam-meam ho hasian

mulak tu Reff..


#tag: Sapal naung huhokkop cintakku huhokkop do ito Unang be marmeam manang gait ho dijanjittai, sapala jhon kenedy nadeak


Login

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. SAPALA - Jhon Kenedy Nadeak
Sapal naung huhokkop cintakku huhokkop do ito Unang be marme
2. SAPALA - Style Voice
sapala naung hulehon holong hi tu ho