Save Page View:514x


#tag: Timbo pe doloki ale inang : Timbope Doloki Ale Inang ikkondo Nangko kanku, Bagaspe lauti Ale Inang ikkondo Langeakku
Song Batak Toba
DITIPA UTANG - ERICKS SIHOTANG
sent by siburian


Timbo pe doloki ale inang
Ikkon do nakkohanku
Bagas pe laut i ale amang
Ikkng do lange akku
Nang udan haba haba pe inang

Holom maripot ippot inongku
Sude na i inang
Naikkon do lakkahonokku
Alani hapogoson ki
Laos songoni ma ahu ale inang
Di parngoluanki

Naman dior diori ngolu i
Siganup ari i
Soboi dohonokku da inang
Alani losok ni roha
Ai molo so ni ula da inang
Sadarion ai so adong loppaon mar sogot
Amang….

Hubereng tu si amung
Olo mai sai mangapian
Hu bereng tu hambiran
Ilukki sai maraburan
Bohama baoadi sai tongtong di tipa utang
Adong pe na sinari sona sae par bodarian
Amang hassit na i

Amang…

Hape on ma leleng na ahu di tano parrattooan
Soboi dope tarbalos lagu ni damang dainang
Tumagon nama ahu mulak tu taho hatubuan
Adong do pedisi sattopak na da pargadongan
Amang hassit na i#tag: Timbo pe doloki ale inang : Timbope Doloki Ale Inang ikkondo Nangko kanku, Bagaspe lauti Ale Inang ikkondo Langeakku


Login

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. DITIPA UTANG - ERICKS SIHOTANG
Timbo pe doloki ale inang : Timbope Doloki Ale Inang ikkondo
2. Ditipa Utang - Trio Relasi
Timbo pe doloki ale inang Ikkon do nakkohanku