Save Page View:333x


#tag: Nang gumalunsang angka laut Nang rope halisungsung i
Lagu Batak Rohani Kristen
NANGGUMALUSANG - Trio Ambisi
sent by murdan

Nang gumalunsang angka laut
Nang rope halisungsung i
Laho mangharophon solungki
Molo Tuhan parhata saut
Mandok hata na ingkon saut
Sai saut doi, sai saut doi, sai saut doi

Ndang be mabiar ahu disi
Mangalugahon solukki
Ai Tuhanku donganki
Tung godang pe musukki
Na mangharophon solungki
Sai lao do i, sao lao do i sian lambungku i

Hatop marlojong do solukku tu labuhan na sonang
Naso adong be dapot hasusahan i
Tudos tu si nang pardalanan ki
Laho mandapothon surgo i

Sipata naeng lonong do ahu
So halugahan galumbang i
Tudia ma haporusanku i
Ingkon hutiop tongtong Jesus i

Ditogu-togu tanganku
Di dalan na sai maol i
Di parungkilon hasusahan
Tung Jesus haporusan ki
Nang pe di dalan lao tu surgo
Di iring Jesus ahu disi

Nang gumalunsang angka laut
Nang rope halisungsung i
Laho mangharophon solungki
Molo Tuhan parhata saut
Mandok hata na ingkon saut
Sai saut doi, sai saut doi, sai saut doi.

Ndang be mabiar ahu disi
Mangalugahon solukki
Ai Tuhanku donganki
Tung godang pe musukki
Na mangharophon solungki
Sai lao do i, sao lao do i sian lambungku i

Hatop marlojong do solukku tu labuhan na sonang
Naso adong be dapot hasusahan i
Tudos tu si nang pardalanan ki
Laho mandapothon surgo i

Sipata naeng lonong do ahu
So halugahan galumbang i
Tudia ma haporusanku i
Ingkon hutiop tongtong Jesus i

Ditogu-togu tanganku
Di dalan na sai maol i
Di parungkilon hasusahan
Tung Jesus haporusan ki
Nang pe di dalan lao tu surgo
Di iring Jesus ahu disi


#tag: Nang gumalunsang angka laut Nang rope halisungsung i


Login

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. NANGGUMALUSANG - Trio Ambisi
Nang gumalunsang angka laut Nang rope halisungsung i