Save Page View:780x

#tag:
Song Batak Toba
Salendang Parpadanan - The Heart
sent by murdan

Songoni na ma ito.
Uju nipargaulan ta i.
Soada na salah dihita nadua
narap mangose padani.

Hupaulak ma tu ho.
Salendang parpadanan i.
Alana ias do rohanta marsirang.
Denggan manjalang tanganhu on.

Jalo ma salendang mu on ito.
Asa sae dao sude sapata i.
Ai dang rokkapta ikkon marbogas.
Marsigabean ma denggan.

Horas be ma hita on ito.
Sahat ro di na matua muse.
Aut na gellengta do hasian.
Na boi marrokkap haduan.

Hupaulak ma tu ho.
Salendang parpadanan i.
Alana ias do rohanta marsirang.
Denggan manjalang tanganhu on.

Jalo ma salendang mu on ito.
Asa sae dao sude sakkapta i.
Ai dang rokkapta ikkon marbogas.
Marsigabean ma denggan.

Horas be ma hita on ito.
Sahat ro di na matua muse.
Aut na gellengta do hasian.
Na boi marrokkap haduan.

Aut na gellengta do hasian.
Na boi marrokkap haduan.#tag:

Login


Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Salendang Parpadanan - The Heart

2. Salendang Parpadanan - Lamtama Trio

3. SALENDANG PARPADANAN - FRANS SIRAIT
Hupaulak ma tu ho.