Save Page View:1299x

#tag: Marsirang ma hape Au sian ho Inang
Andung Andung
INANG NA BURJU
sent by murdan

Marsirang ma hape
Au sian ho Inang
Marabur ilu au Inang
Lao paborhathon Ho
Borhat nama Ho... borhat tu na dao
Naso haulahan i... tu hasonangan i

Marpungu do di son sude pinopparmi
Manghaliangi bangkemi lao paborhathon ho
Borhat nama ho
Borhat tu na dao
Tading ma hami di son, sude pinopparmi

Uju ni ngolumi, godang do podami
Tung naso jadi mose I, sian bagas rohakki

Reff:
Hupasahatma ho tu Tuhan I, paima sogot haduan pajumpang dohot ho
Sonang ma rohami manopot Tuhan i. rade dibahen ingananmi di siamunnai
Hupasahatma ho tu Tuhan I Jesus ma haposanhi mangapul rohakki
Hupasahatma ho tu Tuhan I Jesus ma haposanhi mangapul rohakki


#tag: Marsirang ma hape Au sian ho Inang


Login

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. INANG NA BURJU
Marsirang ma hape Au sian ho Inang
2. Marsirang ma hape / INANG NA BURJU
Marsirang ma hape au sian ko Inang