Save Page View:16x

#tag: Mago do sude arsak ni rohangki Molo dilambunghu ho
Song Batak Toba
Haholongi Au, Sayangi ma Au - Fernando Simbolon
sent by murdan

Cipt. Mangara T. Manik

Mago do sude
arsak ni rohangki
Molo dilambunghu ho
Sonang rohangki rap dohot ho
Ito haholongan

Reff...
Haholongi au sayangi ma au
Saleleng ni lelengna
Bahen au ito hot di rohami
Unang adong na asing

Sotung muba ho
Sotung lupa ho
Tung so jadi sirang
Au dohot ho...


#tag: Mago do sude arsak ni rohangki Molo dilambunghu ho


Login
TOP SONG by Fernando Simbolon
1. Haholongi Au, Sayangi ma Au view:11

>> Mainkan KARAOKE
Haholongi Au, Sayangi ma Au - Arghana Trio Karaoke Batak
<<

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Haholongi Au, Sayangi ma Au - Arghana Trio
Mago do sude arsak ni rohangki Molo dilambunghu ho
2. Haholongi Au, Sayangi ma Au - LUMBAN BATU SISTER
Mago do sudearsak ni rohangkiMolo dilambunghu ho
3. Haholongi Au, Sayangi ma Au - Rany Simbolon
Mago do sudearsak ni rohangkiMolo dilambunghu ho
4. Haholongi Au, Sayangi ma Au - ERICK`S SIHOTANG
Mago do sude arsak ni rohangki
5. Haholongi Au, Sayangi ma Au - Laura Nick Manullang
Mago do sude arsak ni rohangki
6. Haholongi Au, Sayangi ma Au - Marlen Manroe & Naras Trio
Mago do sude arsak ni rohangki Molo dilambunghu ho
7. Haholongi Au, Sayangi ma Au - Margaret
Mago do sudearsak ni rohangki
8. Haholongi Au, Sayangi ma Au - Anjuma Trio COVER
9. Haholongi Au, Sayangi ma Au - Fernando Simbolon
Mago do sude arsak ni rohangki Molo dilambunghu ho