Save Page View:16x

#tag: Dang na alani jais rohakku Dang alani takkang ni rohakki
Song Batak Toba
UNANG BE - ARGHADO TRIO
sent by murdan

Dang na alani jais rohakku
Dang alani takkang ni rohakki
Alai hodo da ito na mamukai sude
Gabe paturtar do tongtong rohatta i

Sai dibahen ho lomo - lomom
Dang di tangihon ho be hata hi
Ai sibolis do ito na marigat di roham
Ai holan bada do dipukka ho tu au

Hasian unang ho songoni
Dame ma boan tu rohakku
Sai mai akka namasai unang be ulahi mambahen hassit rohakku

**

Sai dibahen ho lomo - lomom
Dang di tangihon ho be hata hi
Ai sibolis do ito na marigat di roham
Ai holan bada do dipukka ho tu au

Hasian unang ho songoni
Dame ma boan tu rohakku
Sai mai akka namasai unang be ulahi mambahen hassit rohakku

Hasian unang ho songoni
Dame ma boan tu rohakku
Sai mai akka namasai unang be ulahi mambahen hassit rohakku
Su dudu...
unang be ulahi mambahen hassit rohakku


#tag: Dang na alani jais rohakku Dang alani takkang ni rohakki


Login

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Unang Be - RAFAEL SITORUS
unang be dapothon au ito. unang be jonok jonoki au. holo
2. Unang Be - Rafael Sitorus

3. UNANG BE - ARGHADO TRIO
Dang na alani jais rohakku Dang alani takkang ni rohakki