Save Page View:20x


#tag: Landit ni si dalanan mi bolak ni si boluson mi | MOLO SO SAHUT
Song Batak Toba
MOLO SO SAUT - Ermin Simbolon
sent by murdan

Landit ni si dalanan mi bolak ni si boluson mi
Damang dainang i dohot si solhot i
Na mangambati Pargaulatta
ito ito haholongan

Soada inangau tung sude do
Alai holongki tu ho dang muba hasian
Tung soni holan hela na

so tung roha mi

Padan na ta pudun i
unang jadi sioseion
Rohakki dang na lao muba
Tung godang pe hata hata na
mamola mola au ito
Na ikkon ko ito
Na ikkon podas au
Sian mataki

Soada inangau tung sude do
Alai holongki tu ho dang muba hasian
Tung soni holan hela na
so tung roha mi

Padan na ta pudun i
unang jadi sioseion
Rohakki dang na lao muba
Tung godang pe hata hata na
mamola mola au ito
Na ikkon ko ito
Na ikkon podas au
Sian mataki#tag: Landit ni si dalanan mi bolak ni si boluson mi | MOLO SO SAHUT


Login

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. MOLO SO SAUT - Ermin Simbolon
Landit ni si dalanan mi bolak ni si boluson mi | MOLO SO SAH