Save Page View:1604x

#tag: TipulTipul Ni Lili Tipul tipul ni lili dainangTu ponggol ponggol ni andalu, Tipul-tipul Ni Lili
Andung Andung
Tipul Tipul Ni Lili - Eric Sihotang
sent by murdan

Tipul tipul ni lili dainang
Tu ponggol ponggol ni andalu
Nungnga gabe tudos tudosan on inang
Di panadikkon mi di au

Huurippu bulung langge da inang
Tubu di bonan ni tandiang
Hurippu do dongan hu gabe ho inang
Hape gotap diparalangan

Inang, inang parsonduk bolon hu
Inang na malo manganju
Ponggol tarurat ma ho hape
Didia do bulusan hi na so marsiadopan i
Toppas tataring ma au hape

Inang, sahit so haubatan ma
Tihas so tar pabuni i
Di au lapa lapa on
Hundul dang marondolan au
Jong jong dang marhasoan au
Gattung dang marsakkotan i

Hei... hei.... Hei.... Hei.... Hei.... Hei, hei, hei

Tipul-tipul Ni Lili | DOWNLOAD
#tag: TipulTipul Ni Lili Tipul tipul ni lili dainangTu ponggol ponggol ni andalu, Tipul-tipul Ni Lili

Login


Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Tipul Tipul Ni Lili - Eric Sihotang
TipulTipul Ni Lili Tipul tipul ni lili dainangTu ponggol pon
2. Tipul Tipul Ni Lili - Bunthora Situmorang & Jhonny Manurung
Tipul-tipul ni lili ma inang Tuponggol-ponggol ni andalu
3. Tipul Tipul Ni Lili - Artha Sister
Hassit hape siboru muli
4. Tipul Tipul Ni Lili - Ika Sitorus and Saroha Group