Sabtu, 31 Oktober 2020
Song Batak Toba: | N


N.H.P HAHOLONGAN - Frans Sirait VIDEO NO LIRIK
#tag: Inganan parmeamanki disi do jumpang dongan naburju dongan magodang saparmeaman i

Na Asing I Ma Tahatai - RAFAEL SITORUS VIDEO LIRIK
#tag: lam hupikkri lam hurimangi sia sia do au setia na saleleng on, Na asing i ma ta hatai, Sitorus na asing | Sitorus na asing

Na Asing Muse - Elsi Trio VIDEO LIRIK
#tag: putus, putus, putus. ba nisambung muse. putus, putus, putus.

Na BH do Na KOLOR do ! - Brother.b VIDEO LIRIK REP
#tag: yeah berengkon,ikkon huribakkon do lagu on

Na BH Do, Na Kolor Do - Brother B VIDEO LIRIK REP
#tag: yeah berengkon,ikkon huribakkon do lagu on

Na Boha Do Au Mammi - Lamtama Trio VIDEO NO LIRIK
#tag: Tung so hurippu do Tung so hurippu do ito

Na Denggan Basa - Margareth Siagian VIDEO LIRIK
#tag: Na denggan basa situtu Damang Dainang i

Na Didia Do Ho - Novita Dewi Marpaung VIDEO LIRIK REP
#tag: Nga tung loja langkangki lao mandiori sirongkap ni tondingki, Nadidia Do Ho

Na Didia Do Ho - SIMATUPANG SISTER VIDEO NO LIRIK
#tag: songon aek na mamolus mai di rura songon alogo mangullus

Na Husolsoli - Nainggolan Sister VIDEO NO LIRIK

Na Husolsoli Dingolukku - ANDI SITUMORANG VIDEO NO LIRIK
#tag: Sumangot mi ma da inonghu na mandongani ngolukki Manang didia Manang didia au marojahan

NA IKKON SARJANA - INTAN SITUMORANG VIDEO LIRIK
#tag: Juppang ma tikkina Borhat au sian sikkolakki

Na Laho Salpu Do Sude - Novita Dewi Marpaung VIDEO LIRIK REP
#tag: Godang dope naso marningot Parsatongkinan do portibion

Na Lao Mamutik - Trio Maduma VIDEO NO LIRIK

Na Maccam Mana Do - Simanjuntak Stars VIDEO LIRIK
#tag: Hai hai hai namaccam mana do, dibikkin kau nona

Na Maccam Mana Do - Simbolon Sister VIDEO LIRIK
#tag: Ai ai ai namassam mana do, dibikkin kau sayang, NAMANCAM MANA DO

Na Sonang Do Hita - Victor Hutabarat VIDEO LIRIK REP
#tag: Na sonang do hita nadua Saleleng ahu rap dohot ho

Na Sonang Do Hita Na Dua - Petrus Simarmata and Lestari Hutasoit VIDEO LIRIK
#tag: Na sonang do hita na dua Saleleng au rap dohot ho

Na Sonang Do Hita Nadua - Viky Sianipar - Deasy Puspitasari VIDEO LIRIK REP
#tag: Nasonang do hita nadua

Na Sundat Simatua - Trio Andesta LIRIK
#tag: dang alani namarsirang sian ho.

Na Sungkot Di Urur - 3 Marga VIDEO LIRIK REP
#tag: Among na burju ho Inong nalagu Parniulaam

Na Tarjollung - Batara Guru Junior VIDEO LIRIK REP

Na Tarjollung - Batara Guru Junior VIDEO LIRIK REP

Na Tarjollung - Lamtio Voice VIDEO LIRIK REP
#tag: O inang pangitubu ale amang parsinuan,

Na Tarjollung - Lamtio Voice VIDEO LIRIK
#tag: O inang pangittubu ale amang parsinuan

Na Taronjar - Bethania Trio VIDEO NO LIRIK

Na Tinittip Sanggar - Dorman Manik VIDEO LIRIK REP
#tag: Natinitip sanggar ito. Lao bahen huru huruna da.

Na Tinittip Sanggar - Suryanto Siregar VIDEO LIRIK
#tag: Natinitip sanggar ito. Lao bahen huru huruna da.

Na Ulosan Hu Ho LIRIK
#tag: diborgin i dihusiphon ho tu ahu. holong ni rohami . tung so mose sian ahu.

Na Ulosan Hu Ho - Trio Andesta LIRIK
#tag: diborgin i dihusiphon ho tu ahu.

Nabiasa - Rany Simbolon VIDEO NO LIRIK

Naboha Do Dihilala Ho - Renada Trio LIRIK
#tag: na boha do dihilalal ho. na mambaen lalap sai sip.

Nabontar Tu Nabirong - Arvindo Simatupang VIDEO LIRIK REP
#tag: Dia ma ito Aha hasian

Nada Huparmuda Sayang - Ucok Sabata VIDEO LIRIK
#tag: O....Anggi Boru ni Tulang hu bege doho pio-pio

Naeng Marsurak - Nurcahaya Manurung VIDEO NO LIRIK

Naeng Pajumpang - Lestari Hutasoit VIDEO LIRIK
#tag: Di hangoluan ki di ari-aringki Olo do manetek ilungki da amang

Naeng Ro Do Au Inang - Lamtama Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Naeng ro do au ale inang mandulo ho tu huta i | Naeng Rodo Ahu Inang

Nagittal - Star Voice VIDEO NO LIRIK

Nagoya Hill Pulo Batam - Elexis Trio VIDEO LIRIK
#tag: dang huboto be lao makkatahon hasian. songon dia haccit ni pambaenan mi tu au ito.

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Christine Panjaitan VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dasian bona ni bagot Boha ma ho doli songon boni agan sodapot

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Gabema Trio VIDEO LIRIK REP

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Glenn Nainggola VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - January Pangaribuan VIDEO LIRIK REP

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Joy Tobing VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot Boha ma ho doli songon boni agan sodapot

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Korem Sihombing VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot Boha ma ho doli songon boniaga sodapot

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - PUTRI SILITONGA VIDEO LIRIK REP

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Trio Ambisi VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Victor Hutabarat VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot Boha ma ho doli songon boni agan sodapot | NAHINALLI BAKKUDU

NAHINIRAP NI TONDI - TRIO ROSARI VIDEO NO LIRIK
#tag: Dongani au hasianku Lehon jo tikkim di au

Naikkon Ho Nama - Bunthora Situmorang & Tigor Panjaitan VIDEO NO LIRIK

NAIKKON SO SIRANG HITA NADUA - FORLANZIUS SIRAIT VIDEO NO LIRIK

Nairasaon - Gaol Naibaho LIRIK
#tag: ingotonhu tongtong lao pasangaphon.

Nairasaon - Trio Lasidos Bersatu feat. Dewi Marpaung VIDEO NO LIRIK

Nakkok Au Tu Dolok - Trio Ambisi VIDEO LIRIK REP
#tag: Nakkok au tu dolok Tuat au tu toruan dainang

Nalao Muli Nama Ho - Toguma Trio VIDEO NO LIRIK

Namartikki Do - Marsada Band VIDEO LIRIK
#tag: Unang sai marsak ho da hasian. Molo so dapot dope na pinarsitta mi.

Namora Marroha - Style Voice VIDEO NO LIRIK

NAMORA MARROHA - STYLE VOICE VIDEO NO LIRIK

Nang Gumalussang Angka Laut - Manuella Pasaribu VIDEO LIRIK
#tag: HoDo Bintangku, hodo bintang hu

Nang Humuntal Pe Angka Robean - Siantar Rap Foundation Feat Claudia Pardede VIDEO LIRIK
#tag: Molo masa angka parungkilan. Molo songgop manang hangalutan.

Nang Tu Ho - Trio Lasidos VIDEO NO LIRIK

Nang Tuho - Trio Lasidos VIDEO NO LIRIK
#tag: Nang tu ho hudok do dinajolo haposgoson ni damang i

Nanget Husipphon - Romiana Sihotang VIDEO NO LIRIK

Nanggo Sa Abad Pe - Queen Voice VIDEO LIRIK REP
#tag: Dung hutanda ho Hasianku na lagu, Holan sasada ho di ate ate ki, Hupeop do tongtong denggan ni basa mi

Nangpe Boru Hamu Sude - D`Oktaf Trio LIRIK
#tag: ho do borukku buha bajukku na burju.

Nangpe Boru Hamu Sude - LAS ULI TRIO VIDEO LIRIK REP
#tag: ho do borukku buha bajukku naburju, molo matinggang au inang

NANGPE SO MARMEKAP HO - Gabetama Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Sai anju ma ahu Inang ni gellenghu

Nangpe So Marmekap Ho - Gabetama Trio VIDEO LIRIK
#tag: Sai anju ma ahu Inang ni gellenghu Nauili lagu

Nangpe So Marmekap Ho - Obama Trio VIDEO LIRIK
#tag: Sai anju ma ahu Inang ni gellenghu Nauili lagu

Napinalu Tulila - Glenn Nainggolan VIDEO LIRIK REP
#tag: napinalu tulila. sai diparjampal jampalan.

Napuran Ni Namboru - D`Flowers Trio LIRIK
#tag: huattup jolo huattup. jolo huattup ma tutu.

Napuran Sakkababa - BOBBY SIRAIT & JHONNY S MANURUNG VIDEO LIRIK
#tag: Aha be inang sidohonon ku Dia be inang sisolsolan hu

Napuran Sakkababa - Bunthora Situmorang feat Jhoni Manurung VIDEO LIRIK
#tag: Aha be inang sidohonon ku Dia be inang sisolsolan hu

Napuran Sakkababa - Duet batak-Jhonny S. Manurung-Boby Sirait VIDEO LIRIK REP
#tag: Aha be inang sidohonon ku Dia be inang sisolsolan hu Naung dibahen ho do dainang

Napuran Sakkababa - Meilyn Marpaung VIDEO LIRIK
#tag: Aha be inang sidohonon ku Dia be inang sisolsolan hu Naung dibahen ho do dainang

Napuran Sakkababa - TRIO LASIDOS VIDEO LIRIK
#tag: Aha be inang sidohonon ku Dia be inang sisolsolan hu

Narsis di Facebook - Paloma Trio VIDEO NO LIRIK

Nasib Orang Ketiga - Dangdut - Suryanto Siregar VIDEO NO LIRIK

Nasib Si Suar Sair - Labarata Trio VIDEO NO LIRIK

NASIB SIBARI-BARI - Artha Sister VIDEO LIRIK REP
#tag: inang pangintubu ale amang parsinuan bohama bahenonku inang lao mambalos lojami

NASIB SIBARI-BARI - Betharia Sonata VIDEO LIRIK REP
#tag: inang pangintubu ale amang parsinuan bohama bahenonku inang lao mambalos lojami

NASIB SIBARI-BARI - Poster sihotang VIDEO LIRIK REP
#tag: inang pangintubu ale amang parsinuan bohama bahenonku inang lao mambalos lojami

NASIB SIBARI-BARI - Siska Sianturi VIDEO LIRIK
#tag: inang pangintubu ale amang parsinuan bohama bahenonku inang lao mambalos lojami | NASIB SIBARI BARI

Nasibhu Do Inang - Tata Haukea (CHORD) VIDEO LIRIK
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on, Nasiphu Do Inang, Nasibhu Do Inang, NASIP HU DO INANG

Nasibhu Do Inang - Holland S COVER VIDEO LIRIK
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on

Nasibhu Do Inang - Lundu Manurung VIDEO LIRIK
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on

Nasibhu Do Inang - VERISA TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on | Nasippu Do Inang

Nasippu Do Inang - LUNDU MANURUNG VIDEO LIRIK REP
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on

NASO HODO MANGHILALA - PASS VOICE VIDEO NO LIRIK

Naso Mariboto - Oktober Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: inang boasa tangis ho huida do simalolong mi

Naso Marina - Simenstar Trio VIDEO NO LIRIK

Naso Marokkap - Style Voice VIDEO LIRIK
#tag: unang sai marsak ho. molo so saut rokkap ta i.

Naso Marrokkap - Maxima Trio VIDEO NO LIRIK
#tag: Dang na au Dang na ho namangose parpadanan

Naso Marrokkap - Style Voice VIDEO LIRIK REP
#tag: Unang sai marsak ho Molo so saut rokkap ta i

Naso tarlupahon - Senada Sister VIDEO NO LIRIK

NASO UMBOTO MAGONA - Lely Tanjung VIDEO LIRIK
#tag: Tikki susah roho tu au Ias rohakki majalo ho Hubaen tuho dalan na denggan

Nasonang Au Dohot Ho - Romiana Sihotang VIDEO NO LIRIK

Nasonang Do Hita Nadua - Feber Manalu VIDEO LIRIK REP

Nasonang Do Hita Nadua - Lea Simanjuntak , Edo Kondologit VIDEO LIRIK REP
#tag: Nasonang do hita na dua. Saleleng au rap dohot ho.

Nasonang Do Hita Nadua - RINTO HARAHAP VIDEO LIRIK
#tag: Nasonang do hita na dua. Saleleng au rap dohot ho.

Nasonang Do Hita Nadua - Trio Ambisi VIDEO LIRIK REP
#tag: Nasonang do hita na dua. Saleleng au rap dohot ho.

Nasonang Do Hita Nadua - Victor Hutabarat VIDEO LIRIK
#tag: Nasonang do hita na dua. Saleleng au rap dohot ho.

Nasundat Simatua - TRIO ANDESTA VIDEO LIRIK REP
#tag: Na sundat Simatua, Dang alani namarsirang sian ho, Nantulangi nasundat simatuakki

Nasundat Simatua - VERSI TRIO VIDEO LIRIK REP
#tag: Na sundat Simatua, Dang alani namarsirang sian ho, Nantulangi nasundat simatuakki

Nasundat Singkola - Korem Sihombing VIDEO NO LIRIK

Natalia - Omega Trio LIRIK
#tag: aha ma na boi tarbahen au ito. mangalusi sukkun sukkunni rohakki.

NATARJOLLUNG - Batara Guru Junior VIDEO NO LIRIK

Naung Adong Gabe Soada - Trio Simphoni LIRIK
#tag: salpu ari salpu bulan i. salpu ma nang dohot taon i.

Naung Ama ama - Lamtio Voice VIDEO LIRIK REP
#tag: Tarhirim do au ito di bahen ho

Naung Bosan Doho - Sumatera Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: huhaholongi ho ale hasian. husayangi do ho. | Naung Bosan Do ho

Naung Marujung Ngolu - Vera Sitompul VIDEO LIRIK REP
#tag: Malungun au tu ho Malungun au tu damang parsinuan i

Ndang Dililit Andor - Matra Trio VIDEO NO LIRIK

Ndang Marhasangapon - Toga Trio VIDEO NO LIRIK

Ndang Tarpasiding Ho Sian Roha - Feber Manalu VIDEO NO LIRIK
#tag: Pos ma roham ito sian ias ni rohakki Hupasahat i sude

Nedinamate ~ Trio Ambisi VIDEO NO LIRIK

NELLY - THE BOYS TRIO LIRIK
#tag: soboi tarpodom dang boi nok matakk ito , ito nelly

NEW HUNTER - Nirwana Trio (CHORD) VIDEO LIRIK REP
#tag: Denggan do tikki pargaulanta i Uli maccai sonang pakkilaan | cawang bawah | ito nelly

NEW HUNTER - Retta Sitorus VIDEO LIRIK REP

NGA HU SUMPAHON BE HO - DBEST TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Jujur ito, Holong do rohakku tu ho

Nga Sae Bei - Erick Sihotang VIDEO LIRIK
#tag: nga sae bei, nga sae bei. nga sae beu sudena nauli.

Nga Sae Bei - Jeges Trio LIRIK
#tag: ho do na mandok. holong roham tu au ito.

Nga Sae Bei - Serasi Sister VIDEO LIRIK
#tag: tinggalhon ma au ito. tinggalhon ma au hasian.

Nga Sae Bei - Sihotang Brothers LIRIK
#tag: nga sae bei, nga sae bei. nga sae beu sudena nauli.

Nga Sae Bei - Tiroy Sihotang VIDEO LIRIK
#tag: nga sae bei, nga sae bei. nga sae beu sudena nauli. na tapudu i, nga sae bei.

Nga Sonang Ahu Ito - Viky Sianipar Ft. Putri Situmorang VIDEO LIRIK
#tag: Nunga Leleng Ahu Ito Ndang Pajumpang Ahu Tu Ho

Ngasae Bei - Trio Santana VIDEO LIRIK REP
#tag: Aha ma ito sidohononhu dia ma ito hatahononhu

Ngeng Ngong - Nabasa Trio VIDEO LIRIK
#tag: Hu telepon do ito handpone mi hasian Holan na mailboK mailbok Mailbok

NGENG-NGONG - LAS ULI TRIO VIDEO NO LIRIK

NGERI NGERI SEDAP - BETA VOICE VIDEO LIRIK
#tag: Wanita zaman now do au ito

Ngolu Namarparbue - Paloma Trio VIDEO LIRIK REP

Nipi - Nirwana Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Dungo au sian podoman ki Tarsunggul au alani nipiki

Nipi - Novita Dewi Marpaung VIDEO LIRIK REP

Nipi Boa Boa - PERSADA TRIO VIDEO LIRIK REP
#tag: nipi do ito boa boa mi tu au napaboahon ho ikkon manjua

Nipi Do Hape - Brem Voice Trio VIDEO NO LIRIK

Nipi Do Sude - New BBM VIDEO NO LIRIK

Nipi Mangarsak - Romiana Sihotang VIDEO NO LIRIK

Nipikki - Shandy Trio VIDEO LIRIK
#tag: Nipikki.... nipikki Nipikki.... nipi si sambori tung tarsunggul doau ditongan borgin i

Nisuan Tubu Niumpat Melos - Martin Manurung & Tety Rosalin Hutapea VIDEO NO LIRIK

Nommensen - Tongam Sirait VIDEO LIRIK
#tag: Tingki parroni omputa si nommensen Nasian luat jerman sian tano eropa

NOMOR 1 DI HAPOGOSON - Gabetama Trio VIDEO NO LIRIK

Nomor Sada - Galaksi Trio VIDEO LIRIK
#tag: Manat ito Jala rimangi hataki tu ho

NOMOR SADA - Galaksi Trio VIDEO LIRIK
#tag: Manat ito Jala rimangi hataki tu ho

Nomor Sada - Persada Trio LIRIK
#tag: timbo do sikkolamu sarjana amerika.

Nomor Sada - Romantis Trio VIDEO LIRIK
#tag: Manat ito jala rimangi hatakki tu ho

Nona Manis - Ara Trio VIDEO LIRIK
#tag: Oh nona manis Bolehkah aku berkenalan

Norita - Trio Abadi VIDEO NO LIRIK

NOT WRONG CHOICE - MARBISUK TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Your kindness to my father and mother

November Parsirangan - Century Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: denggan ni basai uli ni rupami mambaen tarpangan rohakki || Nopember Parsirangan

NOVITA - Bubar Trio VIDEO LIRIK
#tag: Sabornginon ito dang tarpodom au Sai busisaon rohaki…

NUNGA DIDIA - Rany Simbolon VIDEO LIRIK
#tag: Nunga di didia ho nuaeng hasian Ho na hea di haholongi rohakki

Nunga Hupudun Mate - Jonar Situmorang VIDEO LIRIK
#tag: Holan Ho do dirohakku Holan do do di nipikku hasian | Nungnga Hupudun Mate

Nunga Hutanda Ho Ito - Bobby Sirait VIDEO NO LIRIK

Nunga Lao Nunga Lao - Charles Simbolon & Juli Manurung VIDEO LIRIK REP
#tag: nungnga lao nungnga lao lomokki tu nadao tubariba ni tao ima sidoli nahuparsitta i

Nunga Magodang Si Uccok On - Mega Sister LIRIK
#tag: nunga magodang be si uccok on

Nunga marhasitahan au (Burju Do Inang Pangganti Mi) - Trio Santana VIDEO LIRIK REP
#tag: Nunga marhasitahan au Sukke 2 ni siampudan mon

Nunga Matua - Gabe Artha Trio LIRIK REP

Nunga Tading Rohakkon LIRIK
#tag: di kota balige, nunga tading rohakku. masihol au tusi, sai naeng mulak pikkirakku.

Nunga Tambat Holongki - SIMENSTAR TRIO - ARVINDO SIMATUPANG VIDEO LIRIK
#tag: sahat tu sadarion. dang hea moru holong hi tu ho

Nunga Tangkas LIRIK
#tag: nunga tangkas diboto ho na ni dokni. tuhan jahoba debatam.

NUNGA TARBUKTI - NADEAK SISTER VIDEO LIRIK
#tag: Nungnga tarbukti nungnga maralus nalomos dirohakkon

NUNGGA BE BAU TANO - Anasta Trio VIDEO NO LIRIK
#tag: Nungnga be bau tano smggo psmstsmsngkon o tondikku

Nungga Hujalo - Putri Ayu Silaen VIDEO LIRIK REP

Nungga sai jotjot huorai (Baby) - LIRIK REP

NUNGGA TUNG LELENG - Jhonny S. Manurung VIDEO NO LIRIK

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - Anju Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Diama sidohononki tu ho.. Nunga hu pasahat tu ho.., Ala nunga adong nampuna au

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - Duo Naimarata VIDEO LIRIK
#tag: Sugari ma nian songon bunga di ladang Uli mangerbang jala dang adong nampuna

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - NABASA TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Sugari ma nian songon bunga di ladang Uli mangerbang jala dang adong nampuna | NUNGNGA ADONG NAMPUNASA AU

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - Putri Silitonga (CHORD) VIDEO LIRIK
#tag: Sugari ma nian songon bunga di ladang Uli mangerbang jala dang adong nampuna | NUNGNGA ADONG NAPPUNA AU, NUNGA ADONG NAPPUNA AU

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - ROMANTIS TRIO VIDEO LIRIK REP
#tag: Sugari ma nian songon bunga di ladang Uli mangerbang jala dang adong nampuna

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - Simatupang Sister VIDEO LIRIK
#tag: Sugari ma nian songon bunga di ladang Uli mangerbang jala dang adong nampuna

Nungnga Diboto Ho Hian - LIRIK REP
#tag: Nungnga diboto ho hian Manang na boha au ito

Nungnga Didia Ho - Simenstar Trio VIDEO NO LIRIK
#tag: Nungnga didi ho didia ho nuaeng ho nahuhaholongi i nungnga masihol au nungnga malungun au

Nungnga Hu Parnipihon - Sinaga Sister LIRIK
#tag: hodo hasianku da mangohi rohaki.

Nungnga Hu Pudun Mate - Bawer Sihombing VIDEO NO LIRIK

Nungnga Hujalo - Putri Ayu Silaen VIDEO LIRIK REP
#tag: Dihaburjuhon ho amang Dihabegetenhon ho boru Na marsiajari namarsikola i

Nungnga Lam Sundut - Duet Saama Sahat & Ruben Nababan VIDEO LIRIK
#tag: Daging hi amang nungnga matua Gogo hi amang nungnga lam suda

Nungnga Lam Sundut - nn VIDEO LIRIK REP
#tag: Daging hi amang nungnga matua Gogo hi amang nungnga lam suda

Nungnga Lam Sundut - Permata Trio VIDEO LIRIK REP

Nungnga Lam Sundut - PUTRI SILITONGA VIDEO LIRIK
#tag: Daging hi amang nungnga matua Gogo hi amang nungnga lam suda

Nungnga Lam Sundut - Tumorang Millenium VIDEO LIRIK
#tag: Dagingki Amang Nungnga Matua

Nungnga Lao - Lamtama Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Nungnga lao nungnga lao lomokki tu nadao

Nungnga Lao - Ros Hutajulu VIDEO LIRIK REP
#tag: Nungnga lao nungnga lao lomokki tu nadao

Nungnga Loja Ho Inang - Romansa Trio VIDEO NO LIRIK

Nungnga Nasibhu - Legend Trio VIDEO LIRIK
#tag: Olo do sai tumatangis au molo sai huingot lakkakki naso ra marhasohotan i

Nungnga Tambat Holongki - SIMENSTAR TRIO VIDEO LIRIK REP
#tag: Sahat tu sadarion Dang hea moru holong hi tu ho

Nungnga Tarlambat - Love Heart Trio VIDEO NO LIRIK

NUNGNGA TARLAMBAT - Putri Silitonga VIDEO LIRIK
#tag: Aut na adong tonam tu au paima ho Adong dope

Nungnga Turpukmu Borukku - Gabetama Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Marisuang inang Marisuang ilumi sai maraburan, Nungnga Turpukmu Borukku | Nunga turpuk mu boruku

Nurhaida - Amsisi 2000 VIDEO LIRIK REP
#tag: tarsingot au da ito, tikki dakdanak ujui.

Nusa Kambangan - Century Trio VIDEO LIRIK
#tag: Dimulana pe hudok hian do hasian na putus sikkola do au

NUSAKAMBANGAN - Century Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Dimulana pe hudok hian do..hasi...an

Lagu Batak RomantisAlbum Terbaru Batak,


Artikel Tentang Batak


Info Tentang Wisata dan Hotel di Medan


Arsip Song Batak Toba..

Batak Karaoke
Lagu Dangdut Batak
Lagu POP Indonesia Karaoke
Song Jawa Penyanyi Batak
Song (English)
Lagu Batak Rohani Kristen

Lagu Batak (sedang diputar):
UNANG TOR TORI NASO GONDANG MU - Lasmora Trio
Alani Hapogoson - Senare Trio
O PIO - VIKTOR HUTABARAT
Sihol Sihol rohangku - Senada Trio
Masihol Au Dipodami - Totama Trio
Cincin Mi Ito - Gerhana Trio
Mardua Holong - Judika, LYODRA, MARIA
Hutagam - Sopo Badragaz
SALELENG NI NGOLUNGKI - NIRWANA TRIO
Mago Do Arsak - Century Trio
Holong Na Margelleng - Rajumi Trio
UNANG SAI DOK SELINGKUH - ORVALA TRIO