Sabtu, 16 Januari 2021
Song Batak Toba: | N


N.H.P HAHOLONGAN - Frans Sirait VIDEO NO LIRIK
#tag: Inganan parmeamanki disi do jumpang dongan naburju dongan magodang saparmeaman i

Na Asing I Ma Tahatai - RAFAEL SITORUS VIDEO LIRIK
#tag: lam hupikkri lam hurimangi sia sia do au setia na saleleng on, Na asing i ma ta hatai, Sitorus na asing | Sitorus na asing

Na Asing Muse - Elsi Trio VIDEO LIRIK
#tag: putus, putus, putus. ba nisambung muse. putus, putus, putus.

Na BH do Na KOLOR do ! - Brother.b VIDEO LIRIK REP
#tag: yeah berengkon,ikkon huribakkon do lagu on

Na BH Do, Na Kolor Do - Brother B VIDEO LIRIK REP
#tag: yeah berengkon,ikkon huribakkon do lagu on

Na Boha Do Au Mammi - Lamtama Trio VIDEO NO LIRIK
#tag: Tung so hurippu do Tung so hurippu do ito

Na Denggan Basa - Margareth Siagian VIDEO LIRIK
#tag: Na denggan basa situtu Damang Dainang i

Na Didia Do Ho - Novita Dewi Marpaung VIDEO LIRIK
#tag: Nga tung loja langkangki lao mandiori sirongkap ni tondingki, Nadidia Do Ho

Na Didia Do Ho - SIMATUPANG SISTER VIDEO NO LIRIK
#tag: songon aek na mamolus mai di rura songon alogo mangullus

Na Husolsoli - Nainggolan Sister VIDEO NO LIRIK

Na Husolsoli Dingolukku - ANDI SITUMORANG VIDEO NO LIRIK
#tag: Sumangot mi ma da inonghu na mandongani ngolukki Manang didia Manang didia au marojahan

NA IKKON SARJANA - INTAN SITUMORANG VIDEO LIRIK
#tag: Juppang ma tikkina Borhat au sian sikkolakki

Na Laho Salpu Do Sude - Novita Dewi Marpaung VIDEO LIRIK REP
#tag: Godang dope naso marningot Parsatongkinan do portibion

Na Lao Mamutik - Trio Maduma VIDEO NO LIRIK

Na Maccam Mana Do - Simanjuntak Stars VIDEO LIRIK
#tag: Hai hai hai namaccam mana do, dibikkin kau nona

Na Maccam Mana Do - Simbolon Sister VIDEO LIRIK
#tag: Ai ai ai namassam mana do, dibikkin kau sayang, NAMANCAM MANA DO

Na Sonang Do Hita - Victor Hutabarat VIDEO LIRIK
#tag: Na sonang do hita nadua Saleleng ahu rap dohot ho

Na Sonang Do Hita Na Dua - Petrus Simarmata and Lestari Hutasoit VIDEO LIRIK
#tag: Na sonang do hita na dua Saleleng au rap dohot ho

Na Sonang Do Hita Nadua - Viky Sianipar - Deasy Puspitasari VIDEO LIRIK REP
#tag: Nasonang do hita nadua

Na Sundat Simatua - Trio Andesta LIRIK
#tag: dang alani namarsirang sian ho.

Na Sungkot Di Urur - 3 Marga VIDEO LIRIK REP
#tag: Among na burju ho Inong nalagu Parniulaam

Na Tarjollung - Batara Guru Junior VIDEO LIRIK REP

Na Tarjollung - Batara Guru Junior VIDEO LIRIK REP

Na Tarjollung - Lamtio Voice VIDEO LIRIK REP
#tag: O inang pangitubu ale amang parsinuan,

Na Tarjollung - Lamtio Voice VIDEO LIRIK
#tag: O inang pangittubu ale amang parsinuan

Na Taronjar - Bethania Trio VIDEO NO LIRIK

Na Tinittip Sanggar - Dorman Manik VIDEO LIRIK REP
#tag: Natinitip sanggar ito. Lao bahen huru huruna da.

Na Tinittip Sanggar - Suryanto Siregar VIDEO LIRIK
#tag: Natinitip sanggar ito. Lao bahen huru huruna da.

Na Ulosan Hu Ho LIRIK
#tag: diborgin i dihusiphon ho tu ahu. holong ni rohami . tung so mose sian ahu.

Na Ulosan Hu Ho - Trio Andesta LIRIK
#tag: diborgin i dihusiphon ho tu ahu.

NABADDAL BUKAN JAHAT - Nabaddals Trio VIDEO LIRIK
#tag: Unang porsea ho tu gosip molo didokkon au marmeam

Nabiasa - Rany Simbolon VIDEO NO LIRIK

Naboha Do Dihilala Ho - Renada Trio LIRIK
#tag: na boha do dihilalal ho. na mambaen lalap sai sip.

Nabontar Tu Nabirong - Arvindo Simatupang VIDEO LIRIK REP
#tag: Dia ma ito Aha hasian

Nada Huparmuda Sayang - Ucok Sabata VIDEO LIRIK
#tag: O....Anggi Boru ni Tulang hu bege doho pio-pio

Naeng Marsurak - Nurcahaya Manurung VIDEO NO LIRIK

Naeng Pajumpang - Lestari Hutasoit VIDEO LIRIK
#tag: Di hangoluan ki di ari-aringki Olo do manetek ilungki da amang

Naeng Ro Do Au Inang - Lamtama Trio VIDEO LIRIK
#tag: Naeng ro do au ale inang mandulo ho tu huta i | Naeng Rodo Ahu Inang

Nagittal - Star Voice VIDEO NO LIRIK

Nagoya Hill Pulo Batam - Elexis Trio VIDEO LIRIK
#tag: dang huboto be lao makkatahon hasian. songon dia haccit ni pambaenan mi tu au ito.

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Christine Panjaitan VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dasian bona ni bagot Boha ma ho doli songon boni agan sodapot

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Gabema Trio VIDEO LIRIK REP

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Glenn Nainggola VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - January Pangaribuan VIDEO LIRIK REP

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Joy Tobing VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot Boha ma ho doli songon boni agan sodapot

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Korem Sihombing VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot Boha ma ho doli songon boniaga sodapot

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - PUTRI SILITONGA VIDEO LIRIK REP

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Trio Ambisi VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot

Nahinali Bakkudu (Amang Doli) - Victor Hutabarat VIDEO LIRIK REP
#tag: Nahinali bakkudu dainang bona ni bagot Boha ma ho doli songon boni agan sodapot | NAHINALLI BAKKUDU

NAHINIRAP NI TONDI - TRIO ROSARI VIDEO NO LIRIK
#tag: Dongani au hasianku Lehon jo tikkim di au

Naikkon Ho Nama - Bunthora Situmorang & Tigor Panjaitan VIDEO NO LIRIK

NAIKKON SO SIRANG HITA NADUA - FORLANZIUS SIRAIT VIDEO NO LIRIK

Nairasaon - Gaol Naibaho LIRIK
#tag: ingotonhu tongtong lao pasangaphon.

Nairasaon - Trio Lasidos Bersatu feat. Dewi Marpaung VIDEO NO LIRIK

Nakkok Au Tu Dolok - Trio Ambisi VIDEO LIRIK REP
#tag: Nakkok au tu dolok Tuat au tu toruan dainang

Nalao Muli Nama Ho - Toguma Trio VIDEO NO LIRIK

Namartikki Do - Marsada Band VIDEO LIRIK
#tag: Unang sai marsak ho da hasian. Molo so dapot dope na pinarsitta mi.

Namora Marroha - Style Voice VIDEO NO LIRIK

NAMORA MARROHA - STYLE VOICE VIDEO NO LIRIK

Nang Gumalussang Angka Laut - Manuella Pasaribu VIDEO LIRIK
#tag: HoDo Bintangku, hodo bintang hu

Nang Humuntal Pe Angka Robean - Siantar Rap Foundation Feat Claudia Pardede VIDEO LIRIK
#tag: Molo masa angka parungkilan. Molo songgop manang hangalutan.

Nang Tu Ho - Trio Lasidos VIDEO NO LIRIK

Nang Tuho - Trio Lasidos VIDEO NO LIRIK
#tag: Nang tu ho hudok do dinajolo haposgoson ni damang i

Nanget Husipphon - Romiana Sihotang VIDEO NO LIRIK

Nanggo Sa Abad Pe - Arghana Trio VIDEO LIRIK
#tag: Dung hutanda ho Hasianku na lagu Marbunga bunga rohakki

Nanggo Sa Abad Pe - Queen Voice VIDEO LIRIK REP
#tag: Dung hutanda ho Hasianku na lagu, Holan sasada ho di ate ate ki, Hupeop do tongtong denggan ni basa mi

Nangpe Boru Hamu Sude - D`Oktaf Trio LIRIK
#tag: ho do borukku buha bajukku na burju.

Nangpe Boru Hamu Sude - LAS ULI TRIO VIDEO LIRIK REP
#tag: ho do borukku buha bajukku naburju, molo matinggang au inang

NANGPE SO MARMEKAP HO - Gabetama Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Sai anju ma ahu Inang ni gellenghu

Nangpe So Marmekap Ho - Gabetama Trio VIDEO LIRIK
#tag: Sai anju ma ahu Inang ni gellenghu Nauili lagu

Nangpe So Marmekap Ho - Obama Trio VIDEO LIRIK
#tag: Sai anju ma ahu Inang ni gellenghu Nauili lagu

Napinalu Tulila - Glenn Nainggolan VIDEO LIRIK REP
#tag: napinalu tulila. sai diparjampal jampalan.

Napuran Ni Namboru - D`Flowers Trio LIRIK
#tag: huattup jolo huattup. jolo huattup ma tutu.

Napuran Sakkababa - BOBBY SIRAIT & JHONNY S MANURUNG VIDEO LIRIK
#tag: Aha be inang sidohonon ku Dia be inang sisolsolan hu

Napuran Sakkababa - Bunthora Situmorang feat Jhoni Manurung VIDEO LIRIK
#tag: Aha be inang sidohonon ku Dia be inang sisolsolan hu

Napuran Sakkababa - Duet batak-Jhonny S. Manurung-Boby Sirait VIDEO LIRIK REP
#tag: Aha be inang sidohonon ku Dia be inang sisolsolan hu Naung dibahen ho do dainang

Napuran Sakkababa - Meilyn Marpaung VIDEO LIRIK
#tag: Aha be inang sidohonon ku Dia be inang sisolsolan hu Naung dibahen ho do dainang

Napuran Sakkababa - TRIO LASIDOS VIDEO LIRIK
#tag: Aha be inang sidohonon ku Dia be inang sisolsolan hu

Narsis di Facebook - Paloma Trio VIDEO NO LIRIK

Nasib Orang Ketiga - Dangdut - Suryanto Siregar VIDEO NO LIRIK

Nasib Si Suar Sair - La Barata Trio VIDEO NO LIRIK

NASIB SIBARI-BARI - Artha Sister VIDEO LIRIK REP
#tag: inang pangintubu ale amang parsinuan bohama bahenonku inang lao mambalos lojami

NASIB SIBARI-BARI - Betharia Sonata VIDEO LIRIK REP
#tag: inang pangintubu ale amang parsinuan bohama bahenonku inang lao mambalos lojami

NASIB SIBARI-BARI - Poster sihotang VIDEO LIRIK REP
#tag: inang pangintubu ale amang parsinuan bohama bahenonku inang lao mambalos lojami

NASIB SIBARI-BARI - Siska Sianturi VIDEO LIRIK
#tag: inang pangintubu ale amang parsinuan bohama bahenonku inang lao mambalos lojami | NASIB SIBARI BARI

Nasibhu Do Inang - Tata Haukea (CHORD) VIDEO LIRIK
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on, Nasiphu Do Inang, Nasibhu Do Inang, NASIP HU DO INANG

Nasibhu Do Inang - Boru Jawa VIDEO LIRIK
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on

Nasibhu Do Inang - Holland S COVER VIDEO LIRIK
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on

Nasibhu Do Inang - Lundu Manurung VIDEO LIRIK
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on

Nasibhu Do Inang - VERISA TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on | Nasippu Do Inang

Nasippu Do Inang - LUNDU MANURUNG VIDEO LIRIK REP
#tag: Hassit jala dangol do da inang Ngolu ni anakmon di parjalangan on

NASO HODO MANGHILALA - PASS VOICE VIDEO NO LIRIK

Naso Mariboto - Oktober Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: inang boasa tangis ho huida do simalolong mi

Naso Marina - Simenstar Trio VIDEO NO LIRIK

Naso Marokkap - Style Voice VIDEO LIRIK
#tag: unang sai marsak ho. molo so saut rokkap ta i.

NASO MARONGKAP - MAXIMA TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Dang na au, dang na ho Na mangose parpadananta

Naso Marrokkap - Maxima Trio VIDEO NO LIRIK
#tag: Dang na au Dang na ho namangose parpadanan

Naso Marrokkap - Style Voice VIDEO LIRIK REP
#tag: Unang sai marsak ho Molo so saut rokkap ta i

Naso Marrongkap - Maxima Trio VIDEO LIRIK
#tag: Dang na au, dang na ho Na mangose parpadananta

Naso tarlupahon - Senada Sister VIDEO NO LIRIK

NASO UMBOTO MAGONA - Lely Tanjung VIDEO LIRIK
#tag: Tikki susah roho tu au Ias rohakki majalo ho Hubaen tuho dalan na denggan

Nasonang Au Dohot Ho - Romiana Sihotang VIDEO NO LIRIK

Nasonang Do Hita Nadua - Feber Manalu VIDEO LIRIK REP

Nasonang Do Hita Nadua - Lea Simanjuntak , Edo Kondologit VIDEO LIRIK REP
#tag: Nasonang do hita na dua. Saleleng au rap dohot ho.

Nasonang Do Hita Nadua - RINTO HARAHAP VIDEO LIRIK
#tag: Nasonang do hita na dua. Saleleng au rap dohot ho.

Nasonang Do Hita Nadua - Trio Ambisi VIDEO LIRIK REP
#tag: Nasonang do hita na dua. Saleleng au rap dohot ho.

Nasonang Do Hita Nadua - Victor Hutabarat VIDEO LIRIK
#tag: Nasonang do hita na dua. Saleleng au rap dohot ho.

Nasundat Simatua - TRIO ANDESTA VIDEO LIRIK REP
#tag: Na sundat Simatua, Dang alani namarsirang sian ho, Nantulangi nasundat simatuakki

Nasundat Simatua - VERSI TRIO VIDEO LIRIK REP
#tag: Na sundat Simatua, Dang alani namarsirang sian ho, Nantulangi nasundat simatuakki

Nasundat Singkola - Korem Sihombing VIDEO NO LIRIK

Natalia - Omega Trio LIRIK
#tag: aha ma na boi tarbahen au ito. mangalusi sukkun sukkunni rohakki.

NATARJOLLUNG - Batara Guru Junior VIDEO NO LIRIK

Naung Adong Gabe Soada - Trio Simphoni LIRIK
#tag: salpu ari salpu bulan i. salpu ma nang dohot taon i.

Naung Ama ama - Lamtio Voice VIDEO LIRIK REP
#tag: Tarhirim do au ito di bahen ho

Naung Bosan Doho - Sumatera Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: huhaholongi ho ale hasian. husayangi do ho. | Naung Bosan Do ho

Naung Marujung Ngolu - Vera Sitompul VIDEO LIRIK REP
#tag: Malungun au tu ho Malungun au tu damang parsinuan i

Ndang Dililit Andor - Matra Trio VIDEO NO LIRIK

Ndang Marhasangapon - Toga Trio VIDEO NO LIRIK

Ndang Tarpasiding Ho Sian Roha - Feber Manalu VIDEO NO LIRIK
#tag: Pos ma roham ito sian ias ni rohakki Hupasahat i sude

Nedinamate ~ Trio Ambisi VIDEO NO LIRIK

NELLY - THE BOYS TRIO LIRIK
#tag: soboi tarpodom dang boi nok matakk ito , ito nelly

Netty - Dolis Trio VIDEO NO LIRIK

NEW HUNTER - Nirwana Trio (CHORD) VIDEO LIRIK REP
#tag: Denggan do tikki pargaulanta i Uli maccai sonang pakkilaan | cawang bawah | ito nelly

NEW HUNTER - Retta Sitorus VIDEO LIRIK REP

NGA HU SUMPAHON BE HO - DBEST TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Jujur ito, Holong do rohakku tu ho

Nga Sae Bei - Erick Sihotang VIDEO LIRIK
#tag: nga sae bei, nga sae bei. nga sae beu sudena nauli.

Nga Sae Bei - Jeges Trio LIRIK
#tag: ho do na mandok. holong roham tu au ito.

Nga Sae Bei - Serasi Sister VIDEO LIRIK
#tag: tinggalhon ma au ito. tinggalhon ma au hasian.

Nga Sae Bei - Sihotang Brothers LIRIK
#tag: nga sae bei, nga sae bei. nga sae beu sudena nauli.

Nga Sae Bei - Tiroy Sihotang VIDEO LIRIK
#tag: nga sae bei, nga sae bei. nga sae beu sudena nauli. na tapudu i, nga sae bei.

NGA SAE BEI - ULITAMA TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Nga Sae Bei - Ulitama Trio Burju ni rohami tu au salelengon

Nga Sonang Ahu Ito - Viky Sianipar Ft. Putri Situmorang VIDEO LIRIK
#tag: Nunga Leleng Ahu Ito Ndang Pajumpang Ahu Tu Ho

Ngasae Bei - Trio Santana VIDEO LIRIK REP
#tag: Aha ma ito sidohononhu dia ma ito hatahononhu

Ngeng Ngong - Nabasa Trio VIDEO LIRIK
#tag: Hu telepon do ito handpone mi hasian Holan na mailboK mailbok Mailbok

NGENG-NGONG - LAS ULI TRIO VIDEO NO LIRIK

NGERI NGERI SEDAP - BETA VOICE VIDEO LIRIK
#tag: Wanita zaman now do au ito

Ngolu Namarparbue - Paloma Trio VIDEO LIRIK REP

Nipi - Nirwana Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Dungo au sian podoman ki Tarsunggul au alani nipiki

Nipi - Novita Dewi Marpaung VIDEO LIRIK REP

Nipi Boa Boa - PERSADA TRIO VIDEO LIRIK REP
#tag: nipi do ito boa boa mi tu au napaboahon ho ikkon manjua

Nipi Do Hape - Brem Voice Trio VIDEO NO LIRIK

Nipi Do Sude - New BBM VIDEO NO LIRIK

Nipi Mangarsak - Romiana Sihotang VIDEO NO LIRIK

Nipikki - Shandy Trio VIDEO LIRIK
#tag: Nipikki.... nipikki Nipikki.... nipi si sambori tung tarsunggul doau ditongan borgin i

Nisuan Tubu Niumpat Melos - Martin Manurung & Tety Rosalin Hutapea VIDEO NO LIRIK

Nommensen - Tongam Sirait VIDEO LIRIK
#tag: Tingki parroni omputa si nommensen Nasian luat jerman sian tano eropa

NOMOR 1 DI HAPOGOSON - Gabetama Trio VIDEO NO LIRIK

Nomor Sada - Galaksi Trio VIDEO LIRIK
#tag: Manat ito Jala rimangi hataki tu ho

NOMOR SADA - Galaksi Trio VIDEO LIRIK
#tag: Manat ito Jala rimangi hataki tu ho

Nomor Sada - Persada Trio LIRIK
#tag: timbo do sikkolamu sarjana amerika.

Nomor Sada - Romantis Trio VIDEO LIRIK
#tag: Manat ito jala rimangi hatakki tu ho

Nona Manis - Ara Trio VIDEO LIRIK
#tag: Oh nona manis Bolehkah aku berkenalan

Norita - Trio Abadi VIDEO NO LIRIK

NOT WRONG CHOICE - MARBISUK TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Your kindness to my father and mother

November Parsirangan - Century Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: denggan ni basai uli ni rupami mambaen tarpangan rohakki || Nopember Parsirangan

NOVITA - Bubar Trio VIDEO LIRIK
#tag: Sabornginon ito dang tarpodom au Sai busisaon rohaki…

NOVITA - BUBAR TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Sabornginon ito dang tarpodom au Sai busisaon rohaki…

Nunga Bagianhu - Cristoffel Manurung VIDEO LIRIK
#tag: Aut sugari ma nian tibu hu dok tuho Holonghi

NUNGA DIDIA - Rany Simbolon VIDEO LIRIK
#tag: Nunga di didia ho nuaeng hasian Ho na hea di haholongi rohakki

Nunga Hupudun Mate - Jonar Situmorang VIDEO LIRIK
#tag: Holan Ho do dirohakku Holan do do di nipikku hasian | Nungnga Hupudun Mate

Nunga Hutanda Ho Ito - Bobby Sirait VIDEO NO LIRIK

Nunga Lao Nunga Lao - Charles Simbolon & Juli Manurung VIDEO LIRIK REP
#tag: nungnga lao nungnga lao lomokki tu nadao tubariba ni tao ima sidoli nahuparsitta i

Nunga Magodang Si Uccok On - Mega Sister LIRIK
#tag: nunga magodang be si uccok on

Nunga marhasitahan au (Burju Do Inang Pangganti Mi) - Trio Santana VIDEO LIRIK REP
#tag: Nunga marhasitahan au Sukke 2 ni siampudan mon

Nunga Matua - Gabe Artha Trio LIRIK REP

Nunga Tading Rohakkon LIRIK
#tag: di kota balige, nunga tading rohakku. masihol au tusi, sai naeng mulak pikkirakku.

Nunga Tambat Holongki - SIMENSTAR TRIO - ARVINDO SIMATUPANG VIDEO LIRIK
#tag: sahat tu sadarion. dang hea moru holong hi tu ho

Nunga Tangkas LIRIK
#tag: nunga tangkas diboto ho na ni dokni. tuhan jahoba debatam.

NUNGA TARBUKTI - NADEAK SISTER VIDEO LIRIK
#tag: Nungnga tarbukti nungnga maralus nalomos dirohakkon

NUNGGA BE BAU TANO - Anasta Trio VIDEO NO LIRIK
#tag: Nungnga be bau tano smggo psmstsmsngkon o tondikku

Nungga Hujalo - Putri Ayu Silaen VIDEO LIRIK REP

Nungga sai jotjot huorai (Baby) - LIRIK REP

NUNGGA TUNG LELENG - Jhonny S. Manurung VIDEO NO LIRIK

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - Anju Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Diama sidohononki tu ho.. Nunga hu pasahat tu ho.., Ala nunga adong nampuna au

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - Duo Naimarata VIDEO LIRIK
#tag: Sugari ma nian songon bunga di ladang Uli mangerbang jala dang adong nampuna

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - NABASA TRIO VIDEO LIRIK
#tag: Sugari ma nian songon bunga di ladang Uli mangerbang jala dang adong nampuna | NUNGNGA ADONG NAMPUNASA AU

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - Putri Silitonga (CHORD) VIDEO LIRIK
#tag: Sugari ma nian songon bunga di ladang Uli mangerbang jala dang adong nampuna | NUNGNGA ADONG NAPPUNA AU, NUNGA ADONG NAPPUNA AU

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - ROMANTIS TRIO VIDEO LIRIK REP
#tag: Sugari ma nian songon bunga di ladang Uli mangerbang jala dang adong nampuna

NUNGNGA ADONG NAMPUNA AU - Simatupang Sister VIDEO LIRIK
#tag: Sugari ma nian songon bunga di ladang Uli mangerbang jala dang adong nampuna

Nungnga Diboto Ho Hian - LIRIK REP
#tag: Nungnga diboto ho hian Manang na boha au ito

Nungnga Didia Ho - Simenstar Trio VIDEO NO LIRIK
#tag: Nungnga didi ho didia ho nuaeng ho nahuhaholongi i nungnga masihol au nungnga malungun au

Nungnga Hu Parnipihon - Sinaga Sister LIRIK
#tag: hodo hasianku da mangohi rohaki.

Nungnga Hu Pudun Mate - Bawer Sihombing VIDEO NO LIRIK

Nungnga Hujalo - Putri Ayu Silaen VIDEO LIRIK REP
#tag: Dihaburjuhon ho amang Dihabegetenhon ho boru Na marsiajari namarsikola i

Nungnga Lam Sundut - Duet Saama Sahat & Ruben Nababan VIDEO LIRIK
#tag: Daging hi amang nungnga matua Gogo hi amang nungnga lam suda

Nungnga Lam Sundut - nn VIDEO LIRIK REP
#tag: Daging hi amang nungnga matua Gogo hi amang nungnga lam suda

Nungnga Lam Sundut - Permata Trio VIDEO LIRIK REP

Nungnga Lam Sundut - PUTRI SILITONGA VIDEO LIRIK
#tag: Daging hi amang nungnga matua Gogo hi amang nungnga lam suda

Nungnga Lam Sundut - Tumorang Millenium VIDEO LIRIK
#tag: Dagingki Amang Nungnga Matua

Nungnga Lao - Bawer Lamture VIDEO LIRIK
#tag: Nungnga lao nungnga lao .. Lomokki tu nadao...

Nungnga Lao - Lamtama Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Nungnga lao nungnga lao lomokki tu nadao

Nungnga Lao - Ros Hutajulu VIDEO LIRIK REP
#tag: Nungnga lao nungnga lao lomokki tu nadao

Nungnga Loja Ho Inang - Romansa Trio VIDEO NO LIRIK

Nungnga Nasibhu - Legend Trio VIDEO LIRIK
#tag: Olo do sai tumatangis au molo sai huingot lakkakki naso ra marhasohotan i

Nungnga Tambat Holongki - SIMENSTAR TRIO VIDEO LIRIK REP
#tag: Sahat tu sadarion Dang hea moru holong hi tu ho

Nungnga Tarlambat - Love Heart Trio VIDEO NO LIRIK

NUNGNGA TARLAMBAT - Putri Silitonga VIDEO LIRIK
#tag: Aut na adong tonam tu au paima ho Adong dope

Nungnga Turpukmu Borukku - Gabetama Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Marisuang inang Marisuang ilumi sai maraburan, Nungnga Turpukmu Borukku | Nunga turpuk mu boruku

Nurhaida - Amsisi 2000 VIDEO LIRIK REP
#tag: tarsingot au da ito, tikki dakdanak ujui.

Nusa Kambangan - Century Trio VIDEO LIRIK
#tag: Dimulana pe hudok hian do hasian na putus sikkola do au

NUSAKAMBANGAN - Century Trio VIDEO LIRIK REP
#tag: Dimulana pe hudok hian do..hasi...an

Lagu Batak RomantisAlbum Terbaru Batak,


Artikel Tentang Batak


Info Tentang Wisata dan Hotel di Medan


Arsip Song Batak Toba..

* Batak Karaoke
* Lagu Dangdut Batak
* Lagu POP Indonesia Karaoke
* Song Jawa Penyanyi Batak
* Song (English)
* Lagu Batak Rohani Kristen
* Lagu NATAL Batak

Lagu Batak (sedang diputar):
MENGKEL MAHO - The Boys Trio
Sepiring Berdua - Trio Ambisi
SIANTAR HATUBUAN JAKARTA HAMATEAN - Bunthora Situmorang & Jhonny Manurung
Dijou Ahu Mulak - Fitra Hutapea
DANG OLO AU SELINGKUH - deFama Trio
Sabar Ho Inang - Ramlan Hutasoit
MARDUA DALAN - Jen Manurung
Dang Tarpillit Au DIHO - Rajumi Trio
Dekke Jahir - Ir. Parlindungan Pakpahan
Makkuling Giring Giring - Eddy Silitonga
Dolok Panatapan Sibolga - Arghana Trio
Galangan Kapal di Batam - Vaune Trio