songbatak.com
 
NAGABE TRIO songs:
Urut Terbanyak Dilihat     |    Urut Judul
Agustus Parsirangan - Nagabe Trio - Karaoke Batak
ALANI TANGIANG - Nagabe Trio
Alasan Stay At Home - Nagabe Trio (CHORD)
Alasan Stay At Home - Nagabe Trio - Karaoke Batak
ANAK SIPARBAGAON - NAGABE TRIO
Andigan - Nagabe Trio
Anggur Merah 3 - Nagabe Trio Bahasa
Arga Do Holong Hi - Nagabe Trio
Arga Do Holong Hi - Nagabe Trio - Karaoke Batak
ARGA DO HOLONGKI - Nagabe Trio
Arta Dihagabeon - Nagabe Trio
Au Na Lilu - Nagabe Trio
Ayah - Nagabe Trio Bahasa
BALE JUA - Nagabe Trio
Beta Tu Papua - Nagabe Trio
Bisik Bisik Tetangga - Nagabe Trio
BORU KALIMANTAN - NAGABE TRIO
BUKTI NI CINTA - Nagabe Trio (CHORD)
BUKTI NI CINTA - Nagabe Trio - Karaoke Batak
BURSIK MA HO - Nagabe Trio
Cinta Beda Agama - NAGABE TRIO
Cinta Kalapa - Nagabe Trio
CINTA KARET ASAL DAIS 2 - NAGABE TRIO
Dang Adong Na Boi Mangganti Ho - Nagabe Trio
Dang Adong Naboi Manggatti Ho - Nagabe Trio
Dang Artami Amang - NAGABE TRIO
Dang Asal Mamillit - Nagabe Trio
Dang Boi Bulan Makkatai (UNANG POLA SUKKUN BULAN) - Nagabe Trio
Dang Boneka Au - NAGABE TRIO
DANG HOLONG ECEK ECEK - NAGABE TRIO
DANG NA TOIS ROHAKKU - Nagabe Trio
Dapothon Au Tu Pulau Jawa - Nagabe Trio
DIRIBAKI ATE ATE - NAGABE TRIO (CHORD)
DISON MAI SUDE - Nagabe Trio
Dolok Sanggul Pekanbaru - Nagabe Trio
Dongan Matua - Nagabe Trio
Duri Ni Dap Dap - Nagabe Trio
Elvi - Nagabe Trio
Esterlina 3 - Nagabe Trio
GOARMI PE PARAROKKU - Nagabe Trio
Haholongan - Nagabe Trio
HERMINA - NAGABE TRIO
HIRIM MARIANAKKON - Nagabe Trio
Ho Mian Dirohakki - NAGABE TRIO
Holan Ongkosmu Do - Nagabe Trio
Holan Singgah - NAGABE TRIO
HUBUNGAN NA SO DIRESTUI - NAGABE TRIO (CHORD)
IKKON MARMITU - NAGABE TRIO
Iluni Anak Siangkangan - Nagabe Trio
INGOT JANJI MUNA - NAGABE TRIO
Jakkon Ma - NAGABE TRIO
Jellina - Nagabe Trio
KAPAN KAU KEMBALI - Nagabe Trio Bahasa
Lady - Nagabe Trio
Lobi Sappulu Taon - Nagabe Trio
Manggandeng Kenangan - Nagabe Trio (CHORD)
Marboru Sileban - Nagabe Trio
MARGOGO IJUR BARI - NAGABE TRIO
MARIMPOLA - NAGABE TRIO
MARMANDA - Nagabe Trio (CHORD)
MARMANDA - Nagabe Trio - Karaoke Batak
Marparbue Do Lojami - Nagabe Trio
Marsagihon Sisaotik - Nagabe Trio
Martangan Pudi - Nagabe Trio (CHORD)
Martangan Pudi - Nagabe Trio - Karaoke Batak
Matua So Mangoli - Nagabe Trio
Memori Tao Toba - NAGABE TRIO
MULAK BALGING - NAGABE TRIO
Mulak Ma Ho - Nagabe Trio
NASIB HU DO INANG - Nagabe Trio
NATALIA - Nagabe Trio (CHORD)
NATALIA - Nagabe Trio - Karaoke Batak
NUNGNGA LOJA HO INONG - NAGABE TRIO
NUNGNGA LOJA HO INONG - NAGABE TRIO - Karaoke Batak
PAIMA AU ITO - Nagabe Trio
Paima Marhusor - Nagabe Trio
PENGHIANAT HOLONG - NAGABE TRIO
Perahu Cinta - Nagabe Trio
Portibi On Dibagasan Hasusaan - Nagabe Trio
Sagak Gabe Boni - NAGABE TRIO
Sajabu Sirang Podoman - Nagabe Trio
Salendang Biru - Nagabe Trio
Sama Dengan - Nagabe Trio
Satokkin Pe Di Nipikki - NAGABE TRIO
SATONGA NI GOGOKI - Nagabe Trio
SI BORU PANGARATTO - NAGABE TRIO
SMS Terkirim - Nagabe Trio Bahasa
Songon Udan - NAGABE TRIO
Soripada Nahobas - Nagabe Trio
SORO NI ARIKKI - NAGABE TRIO
TANGIANGKON AU INANG - Nagabe Trio
TARMALITONDI - Nagabe Trio
TARSEAT ALAI DANG MARMUDAR - Nagabe Trio (CHORD)
TARSEAT ALAI DANG MARMUDAR - Nagabe Trio - Karaoke Batak
TARTIPU AU - Nagabe Trio
TARTIPU AU - Nagabe Trio - Karaoke Batak
TIHAS SIAN PULO BATAM - NAGABE TRIO
TIMBO DO HAPE PERMAINANMU - Nagabe Trio
TINIPTIP SANGGAR - NAGABE TRIO
TORSUK - Nagabe Trio
Tudos Tunamarnipi - Nagabe Trio
Tuhan Sai Asi Roham Dihami - Nagabe Trio
TUMAGON MA JOMBLO - Nagabe Trio
Tungso Huloasso Diago Arsak - NAGABE TRIO
Tuntun Ma Lomom - Nagabe Trio
Turpuk Parngoluan - Nagabe Trio
View: 49x

Song Batak Toba
#Unang Unang sai orai au inang ni gellengku
IKKON MARMITU - NAGABE TRIO

CIPT : JASMAN BUTAR - BUTAR

*
Unang
Unang sai orai au inang ni gellengku
Molo sai lao au tu lapo tuaki
Dang sampe mabuk pe au mulak tu jabu
Ai holan 3 4 galas do di au
Patabo modom doi

**
Unang
Unang sai sangsihon au inang ni gellengku
Tung tiap borngin pe au tu lapo i
Ai so adong na asing asing disi
Holan marnonang rap marende do au
Pamago arsak doi

Reff:
Molo so lao au tu lapo tuaki
Sai busisaon au di tonga borngin i
Ho do inang na gabe susah
Molo so tarpodom tarpodom matakki

Ikkon marmitu au tu lapo tuaki
Asa rap marende dohot akka donganki
On nama inang palas rohakku
Paulak loja sian hauma i

Pos ma roham inang ni gellengku
Holan on do sahit i
Ai so parjuji au
Ai so parhallet hallet au
Pos ma roham holan on do balajoki

*Interlude
Back to **#tag: Unang Unang sai orai au inang ni gellengku

Label:   NAGABE TRIO 


Lagu yang sama atau mirip:

1. IKKON MARMITU - TORGABE TRIO
Unang Unang sai orai au inang

2. IKKON MARMITU - NAGABE TRIO
Unang Unang sai orai au inang


* [TOP Lagu Batak Pilihan]
* Artis Batak
* Lagu Ambon Penyanyi Batak
* Batak Karaoke
* Lagu Dangdut Batak
* Song Jawa Penyanyi Batak
* Song (English)
* Lagu Batak Rohani Kristen
* Lagu NATAL Batak
NEXT:
Parende Cafe - Arghana Trio

PREV:
MAGO - ANIS GEA

* [TOP Lagu Batak Pilihan]