songbatak.com
 
View: 1054x

Artikel Tentang Batak
#
PARTUTURON BATAK TOBA

Dalam kehidupan orang Batak sehari-hari, kekerabatan (partuturon) adalah kunci pelaksanaan dari falsafah hidupnya. Kekerabatan itu pula yang menjadi semacam tonggak agung untuk mempersatukan hubungan darah, menentukan sikap kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik.

Panggilan dalam bahasa batak memang cukup rumit dan sangat banyak jikalau dibandingkan dengan suku lain dan kerumitan ini juga menjadi ciri khas tersendiri bagi orang Batak. Berikut partuturon yang ada didalam suku batak seperti yang saya dapatkan dari buku bapak P.L Simatupang.

1. Ahu = aku, saya
2. Anak = anak laki-laki
3. Amang parsinuan = ayah, bapak.
4. Amang = sapaan umum menghormati kaum laki-laki.
5. Amanta = amanta raja, dalam sebuah acara pertemuan.
6. Amanguda = adik laki-laki dari ayah kita.
7. Amanguda = suami dari adik ibu kita.
8. Amangtua = abang dari ayah kita.
9. Amangtua = suami dari kakak ibu kita sendiri.
10. Amanguda/amangtua = suami dari pariban ayah kita.
11. Angkang = abang. Angkangdoli, abang yang sudah kawin.
12. Angkang boru = isteri abang. Kakak yang boru tulang kita.
13. Anggi = adik kita (lk), adik (pr) boru tulang kita.
14. Anggi doli = suami dari anggiboru. Adik (lk) sudah kawin.
15. Anggiboru = isteri adik kita yang laki-laki.
16. Amangboru = suami kakak atau adik perempuan ayah kita.
17. Amangtua/inangtua mangulaki = ompung ayah kita.
18. Ama Naposo = anak (lk) abang/adik dari hula-hula kita.
19. Angkangboru mangulaki = namboru ayah dari seorang perempuan.
20. Ampara = penyapa awal sealur marga, marhaha-maranggi.
21. Aleale = teman akrab, bisa saja berbeda marga.
22. Bao, amangbao = suami dari eda seorang ibu.
23. Bao, inangbao = isteri dari tunggane kita (abang/adik isteri).
24. Bere = semua anak (lk + prp) dari kakak atau adik prp kita.
25. Bere = semua kakak/adik dari menantu laki-laki kita.
26. Boru = semua pihak keluarga menantu lk kita / amangboru.
27. Boru = anak kandung kita (prp) bersama suaminya.
28. Borutubu = semua menantu (lk) / isteri dari satu ompung.
29. Boru Nagojong, borunamatua = keturunan namboru kakek.
30. Boru diampuan = keturunan dari namboru ayah.
31. Bonatulang = tulang dari ayah kita.
32. Bona niari = tulang dari kakek kita.
33. Bonaniari binsar = tulang dari ayah kakek kita.
34. Damang = ayah = bapak
35. Damang = sebutan kasih sayang dari anak kepada ayah mereka.
36. Damang = digunakan juga oleh ibu kepada anaknya sendiri.
37. Dainang = sebutan kasih sayang anak kepada ibu mereka.
38. Dainang = digunakan uga oleh ayah kepada anak perempuannya.
39. Daompung = baoa+boru, kakek atau nenek kita.
40. Datulang = sebutan hormat khusus kepada tulang.
41. Dahahang (baoa+boru) = abang kita atau isterinya.
42. Dongan saboltok, dongan sabutuha (sebutan lokal).
43. Dongantubu = abang adik, serupa marga.
44. Dongan sahuta = kekerabatan akrab karena tinggal dalam satu huta.
45. Dongansapadan = dianggap semarga karena diikat oleh padan/janji.
46. Eda = kakak atau adik ipar antar perempuan.
47. eda = sapa awal antara sesama wanita.
48. Hahadoli = sebutan seorang isteri terhadap abang (kandung) suaminya.
49. Haha doli = abang dari urutan struktur, dapat juga tidak semarga lagi.
50. Haha = abang. No. 48 & 49, berbeda sekali artinya.
51. Hahaboru = isteri abang kita, yang dihormati.
52. Haha Ni Hela = abang dari mantu kita.
53. Haha Ni Uhum = paling tua dalam silsilah sekelompok.
54. Hula-hula = keluarga abang/adik dari isteri kita.
55. Hela = menantu (lk) kita sendiri.
56. Hela = juga terhadap suami anak abang/anak adik kita.
57. Hami = sebutan kita terhadap pihak sebelah kita sendiri.
58. Hamu = sebutan atas pihak lawan bicara.
59. Hita = menunjuk kelompok kita sendiri.
60. Halak = menunjuk kepada kelompok orang lain.
61. Ho, kau = terhadap satu orang tertentu, tutur bawah kita.
62. Halak i = dihormati karena pantangan, terhadap bao, parumaen.
63. Ibebere = keluarga dari suami bere kita yang perempuan.
64. Ito, iboto = kakak atau adik perempuan kita, serupa marga.
65. Ito = tutur sapa awal dari lk terhadap prp atau sebaliknya.
66. Ito = panggilan kita kepada anak gadis dari namboru.
67. Iba = ahu, saya.
68. Ibana = dia, penunjuk kepada seseorang yang sebaya kita.
69. Inang = ibu. Juga sebutan kasih kepada puteri kita.
70. Inang(simatua) = ibu mertua.
71. Inangbao = isteri dari hula-hula atau tunggane kita.
72. Inanta = sebutan penghormatan bagi wanita, sudah kawin.
73. Inanta soripada = kaum ibu yang lebih dihormati dalam acara.
74. Inanguda = isteri dari adik ayah. Ada juga inanguda marpariban.
75. Inangtua = isteri dari abang ayah. Juga inangtua marpariban.
76. Inangbaju = semua adik prp dari ibu kita, belum kawin.
77. Inangnaposo = isteri dari paraman/amangnaposo kita.
78. Indik-indik = cucu dari cucu prp kita. Sudah amat jarang ada.
79. Jolma, jolmana, = isterinya. Jolmangku = isteriku.
80. Lae = tutur sapa anak laki-laki tulang dengan kita (lk).
81. Lae = tutur sapa awal perkenalan antara dua laki-laki.
82. Lae = suami dari kakak atau adik kita sendiri (lk)
83. Lae = anak laki-laki dari namboru kita (lk)
84. Maen = anak-gadis dari hula-hula kita.
85. Marsada inangboru = abang adik karena ibu kita kakak-adik.
86. Namboru = kakak atau adik ayah kita. Sudah kawin atau belum.
87. Nantulang = isteri dari tulang kita.
88. Nasida = penunjuk seseorang yang dihormati. Atau = mereka.
89. Nasida, halk-nasida = amat diormati karena berpantangan.
90. Natoras = orangtua kandung. Angkola = natobang.
91. Natua-tua = orangtua yang dihormati. Misalnya: amanta natua-tua i.
92. Nini = anak dari cucu laki-laki.
93. Nono = anak dari cucu perempuan kita.
94. Ondok-ondok = cucu dari cucu laki-laki kita. Sudah jarang.
95. Ompung, ompungdoli, ompung suhut = ayah dari bapak kita.
96. Ompungbao, daompung = orangtua dari ibu kandung kita.
97. Ompungboru = ibu dari ayah kita.
98. Pahompu = cucu. anak - anak dari semua anak kita.
99. Pinaribot = sebutan penghormatan kepada wanita dalam acara.
100.Paramaan = anak (lk) dari hula-hula kita.
101.Parboruon = semua kelompok namboru atau menantu (lk) kita.
102.Pargellengon = idem- tetapi lebih meluas.
103.Parrajaon = semua kelompok dari hula-hula dan tulang kita.
104.Pariban = abang-adik karena isteri juga kakak-beradik.
105.Pariban = semua anak prp dari pihak tulang kita.
106.Pariban = anak prp yang sudah kawin, dari pariban mertua prp.
107.Parumaen = mantu prp. isteri anak kita.
108.Pamarai = abang atau adik dari suhut utama, orang kedua.
109.Rorobot, tulangrorobot = tulang isteri (bukan narobot).
110.Sinonduk = suami. Parsonduk bolon = isteri, pardijabu.
111.Simatua doli dan simatua boru = mertua lk dan prp.
112.Simolohon = simandokhon = iboto, kakak atau adik lk.
113.Suhut = pemilik hajatan. Paidua ni suhut, orang kedua.
114.Tulang = abang atau adik dari ibu kita.
115.Tulang/nantulang = mertua dari adik kita yang laki-laki.
116.Tulang naposo = paraman yang sudah kawin.
117.Tulang Ni Hela = tulang dari pengantin laki-laki.
118.Tulang/nantulang mangulaki = panggilan cucu kepada mertua.
119.Tunggane = semua abang dan adik (lk) dari isteri kita.
120.Tunggane = semua anak laki-laki dari tulang kita.
121.Tunggane doli, amang siadopan, amanta jabunami = suami
122.Tunggane boru, inang siadopan, pardijabunami, = isteri.
123.Tunggane huta = raja dalam sebuah huta, kelompok pendiri huta.
124.Tuan doli = suami.
125.Tuan boru = isteri

Semoga artikel ini bisa menambah wawasan anda terutama yang sudah diperantauan tentang partuturan suku Batak.Lagu yang sama atau mirip:

1. Cinta Luar Biasa (HODO BIDADARIKU) - Lineker Situmorang
Tikki parjolo huida Ho ito has

2. Dainang - Simenstar Trio
Dang taralusi dihukkupi do boh

3. Boan Ma Au - Putri Silitonga
Tung Mansai Lambok Soaram da h

4. Dongani Au Di Ngolukki - Jen Manurung
Nungnga leleng, sasada au Di p

5. Holan Au Do Mangantusi Ho - Tagor Pangaribuan
Unang be sai lomos roham tu au

6. Hot Bahen Au Diroham - LABESTA TRIO
tu dos tu galas nalaho maputta

7. Dang Mungkin - Artha Sister
Boasama Boasama ito dukkon bot

8. YESUS KEKASIH JIWAKU - SANADA TRIO
Yesus kekasih jiwaku Sungguh k

9. Boanonku Do Ho - Nauli Sister
Sian dia ma mulaionku Lao ma

10. Huhaholongi Do Ho - Marsinta Panggabean
Huhaholongi Doho Sian Ias Ni R

11. SATTABI - Larosa Trio

12. Katakan Sejujurnya (Kalau Dulu Kita Tak Bertemu) - Berlian Hutauruk
Kalau dulu kita tak bertemu

13. Cinta Sadis - Mualta Trio
Haccit do ito Haccit do ito Pa

14. Siboru Na Asing - Jonar Situmorang
Tarnonong au ale ito Dinamanja

15. Sapata Ni Na Tarhirim - Hilman Padang
dang na tarhatahon ahu be arsa

16. Medan Jakarta - Jack Marpaung, Hilman Padang

17. Rade Do Au - Trisna dkk COVER

18. HO DO MANGANTUSI AU - DUET PARNA
Hodo hasian semangat ni ngoluk

19. KUCARI JALAN TERBAIK - Begema 5 batak band
Sepanjang kita masih terus beg

20. Unang Mulak Balging - Andrey Andra Siahaan
nanget nanget sai hudapotton h

21. Bonang Na Rundut - HitaRo Voice
Tarsongon bonang na rundut i

22. Tardapot - Exxiss Trio

23. Kumpulan Chord Kunci Gitar Lagu Batak Terbaru & Terpopuler

24. Salah Do Au - Bonauli Band

25. HOLAN NIPI - Karaoke Batak - ARGHANA TRIO
Ro do au tujolo mi ito Ito h

26. Dos Do Nakkokna - Delago Sianipar
Unang ho mandele jala unang ma

27. Mangadopi Pestami - Putra Pasaribu
Sahat do tuau surat undangan m


* [TOP Lagu Batak Pilihan]
* Artis Batak
* Lagu Ambon Penyanyi Batak
* Batak Karaoke
* Lagu Dangdut Batak
* Song Jawa Penyanyi Batak
* Song (English)
* Lagu Batak Rohani Kristen
* Lagu NATAL Batak
NEXT:
ZODIAK BATAK

PREV:
INI PEDOMAN HIDUP ORANG BATAK SEHINGGA DISEBUT ANAK RAJA

* [TOP Lagu Batak Pilihan]